h

Gratis medische keuring

24 december 2012

Gratis medische keuring

Gratis medische keuring

In 2013 verdwijnt de rijksvergoeding voor chronisch zieken, tegelijkertijd wordt de bijdrage van de gemeente Amsterdam gehalveerd. Een en ander betekent dat Amsterdammers die zorg nodig hebben en een laag inkomen hebben, veel meer zelf moeten gaan betalen met alle gevolgen van dien.

1. Om een Europese gehandicaptenkaart te verkrijgen, is een medische keuring verplicht. Die keuring kost minimaal 35 euro en maximaal 180 euro. Daarnaast moet leges worden betaald. Als de aanvraag niet wordt gehonoreerd, wordt het geld niet teruggestort. Om een dergelijke kaart te verkrijgen moet er alles bij elkaar een flink bedrag op tafel worden gelegd. Dat bedrag kunnen mensen met een laag inkomen op dit moment in Amsterdam (nog) niet vergoed krijgen via bijvoorbeeld de Bijzondere Bijstand. Klopt dat? Kunt u uw antwoord toelichten?
2. In gemeente Den Haag kunnen mensen het bedrag wel vergoed krijgen, via het WMO-loket. Bent u het met mij eens dat het goed zou zijn, als Amsterdam deze kosten ook zou vergoeden voor de mensen met een laag inkomen? Kunt u uw antwoord toelichten?

Maureen van der Pligt

U bent hier