h

Besteding zorggelden

21 januari 2013

Besteding zorggelden

In het Algemeen Dagblad van zaterdag staat dat uit onderzoek blijkt dat de werkdruk in de ouderenzorg nog onverminderd hoog is en dat instellingen grote bedragen uitgeven aan onder meer consultants, managementcursussen en softwareprogrammatuur. Ofwel: de 370 miljoen euro die door het rijk is uitgetrokken voor meer personeel in de ouderenzorg komt niet op de werkvloer terecht of wel; geen extra handen aan het bed. Vandaag leggen werknemers bij Amsta uit onvrede hierover het werk neer.

1. Hoe zit dat bij de zorginstellingen in Amsterdam? Kunt u ons vertellen hoeveel extra vast personeel "aan het bed" erbij is gekomen door deze extra zorggelden?
2. Bent u bereid na te gaan bij de zorginstellingen in Amsterdam waar zij genoemde rijksgelden aan hebben besteed? Zo nee, kunt u uw antwoord toelichten?
3. Wat vindt u van het feit dat na geconstateerde misstanden door personeelsgebrek bij een instelling voor verstandelijke gehandicapten van Amsta 'de kleine Johannes' de oplossing van de directie is het aanstellen van een extra manager in plaats van handen aan het bed erbij?
4. Wat gaat de wethouder zorg van Amsterdam doen om de zogeheten bestuurlijke ambitie voor de ouderzorg waar te maken? Kunt u ons zo spoedig mogelijk hierover uitsluitsel geven?

Maureen van der Pligt

U bent hier