h

Eindelijk kwijtschelding voor ondernemers

24 januari 2013

Eindelijk kwijtschelding voor ondernemers

Ondernemers met een inkomen op of onder bijstandsniveau komen in aanmerking voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Dit SP-voorstel uit 2006 wordt eindelijk gerealiseerd in Amsterdam. SP-fractievoorzitter Laurens Ivens: "Om de kwijtschelding te realiseren moest eerst het Rijk de regels aanpassen en vervolgens moest de gemeente er nog het geld voor vinden. Ik ben blij dat dit nu allemaal gelukt is en dat de ondernemers die het echt heel zwaar hebben zo geholpen kunnen worden."

Tot nu toe konden ondernemers geen kwijtschelding van privbelastingen krijgen terwijl andere inwoners van Amsterdam met een inkomen op of onder bijstandsniveau dit wel konden krijgen. Ivens: "Vanaf het begin was er veel steun voor ons voorstel om de ondernemers gelijkt te behandelen. We moesten echter eerst toenmalig wethouder Asscher op pad sturen naar Den Haag om te zorgen dat de regels hiertoe aangepast werden." Pas in 2011 werd het wettelijk mogelijk. In Amsterdam beweerde men echter er geen geld voor beschikbaar te hebben. Ivens: "Nu is dit geld er gelukkig wel. We hebben de wethouder nog wel gevraagd om te kijken of de ondernemers ook over 2012 vrijstelling kunnen krijgen. Nu zijn zij de dupe van de trage gemeentelijke besluitvorming."

Ivens hoopt dat de kwijtschelding ondernemers echt zal helpen. "Dit is echter nog wel de vraag. Op dit moment geldt er een vermogenstoets waardoor mensen met een vermogen van meer dan ongeveer 2 duizend euro niet in aanmerking komen voor kwijtschelding. Een dergelijk bedrag zullen de meeste ondernemers wel moeten hebben om hun bedrijfsvoering op orde te houden. Dit terwijl ze maandelijks amper geld over hebben om van te leven. Ik hoop dat het ons nu gaat lukken om die vermogenseis op te rekken. In het ergste geval strijden we daar weer een aantal jaren voor."

U bent hier