h

Thuiszorgmedewerkers Cordaan protesteren tegen ontslag

24 januari 2013

Thuiszorgmedewerkers Cordaan protesteren tegen ontslag

Door 5000 ontslagbrieven aan zorgwethouder Van der Burg aan te bieden geven de medewerkers van Cordaan aan dat ze zich niet neerleggen bij hun ontslag. Cordaan anticipeert op komende bezuinigingen en geeft medewerkers in 3 stadsdelen daarom geen contractverlenging. De SP en GroenLinks maken zich zorgen over de kwaliteit van de zorg bij Cordaan nu de ervaren krachten verdwijnen maar er nog evenveel zorg te verlenen valt. Daarom hebben de fracties de wethouder opgeroepen om zich in te zetten voor deze medewerkers en de kwaliteit van de thuiszorg.

Voor de raadsvergadering overhandigden thuiszorgmedewerkers die recent ontslagen zijn de 5000 ontslagbrieven aan de wethouder. Het getal 5000 is gebaseerd op het aantal Amsterdamse banen in de thuiszorg dat door regeringsbeleid zal verdwijnen. SP-gemeenteraadslid Maureen van der Pligt: "Juist de oudere en dus ervaren medewerkers worden preventief ontslagen. Dit is én slecht voor de kwaliteit van de thuiszorg die Cordaan levert, én slecht voor deze medewerkers die waarschijnlijk tot ze hun AOW krijgen niet meer aan het werk komen."

Tijdens de raadsvergadering bleek dat de overige partijen zich ook zorgen maken over het lot van de medewerkers en de kwaliteit in de thuiszorg. De raad steunde de beide voorstellen van de SP en GroenLinks waarin de wethouder werd opgeroepen om zo snel mogelijk met Cordaan om tafel te gaan om de recente ontslagen en de kwaliteit van de thuiszorg te bespreken en om de wethouder op te roepen ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen begeleid worden naar ander werk in de zorg. Van der Pligt: "De raad wil een vinger aan de pols houden en het laatste woord is zeker nog niet gezegd over deze bezuinigingen."

U bent hier