h

Onderzoek Amsterdams Woningbedrijf

5 maart 2013

Onderzoek Amsterdams Woningbedrijf

De afgelopen maand werd bekend dat de bouw van woningen bijna volledig stil is komen te liggen in Amsterdam. Plannen voor de bouw van sociale huurwoningen vervallen of worden uitgesteld. De productie lijkt gereduceerd te worden tot een derde van normaal.

De SP maakt zich hier zorgen over en heeft daarom de volgende vragen (artikel 45 van het Reglement van Orde):

1. Hoe komt het volgens u dat bestaande vastgelegde bouwplannen niet doorgaan of worden uitgesteld? Komt dit volgens u hoofdzakelijk door een verminderde vraag naar woningen in Amsterdam of omdat de bouwkosten te veel zijn gestegen? Of zijn er nog andere oorzaken te noemen? Graag uw analyse van het probleem.
2. Hoelang moeten mensen momenteel gemiddeld wachten voordat ze een sociale huurwoning kunnen krijgen op dit moment? Weet u hoe groot de behoefte is aan woningen boven de sociale huurgrens, (tot 1000 p/m)?
3. Waarom bouwen ontwikkelaars en/of corporaties niet de woningen waar behoefte aan is in Amsterdam zoals bovengenoemde betaalbare woningen?
4. Om de bouw te stimuleren gaat u de grondprijzen aanpassen. Kunt u aangeven wat dit betekent voor de prijs van grond waarop sociale huurwoningen gebouwd (kunnen) worden? Kunt u aangeven hoeveel woningen u verwacht dat er toch gebouwd zullen worden door deze maatregel?
5. Is de gemeente van plan om nog meer maatregelen te nemen om de woningbouw weer op gang te krijgen? Zo ja, welke maatregelen?
6. In Almere is de PvdA met een plan gekomen voor een alternatief woonbedrijf, genspireerd door het concept regiecorporatie, dat rendabel goedkope woningen zou kunnen bouwen. Wat vindt u van het concept regiecorporatie waarbij een groot deel van de activiteiten wordt uitbesteed? Denkt u dat het klopt dat met een dergelijke wijzigingen van de organisatie van een woningcorporatie veel geld bespaard kan worden en dus goedkoper gebouwd kan worden?
7. Afgelopen week lazen wij in de Telegraaf dat de gemeente Assen zelf huurwoningen wil gaan bouwen. Volgens die gemeente kunnen ze dat goedkoper dan andere partijen. Wat vindt u van dit initiatief van de gemeente Assen?
8. Bent u bereid te onderzoeken of de gemeente een actievere rol kan spelen bij de bouw van (betaalbare) woningen door bijvoorbeeld zelf te bouwen of een alternatief woningbedrijf (regiecorporatie) te starten? Zo nee, waarom niet?

Remine Alberts
Laurens Ivens

U bent hier