h

Amsterdam verdient stabiel stadsbestuur met de SP

14 mei 2014

Amsterdam verdient stabiel stadsbestuur met de SP

De SP wil graag een bijdrage leveren aan een stabiel stadsbestuur. Om die reden heeft de SP aangegeven nu geen coalitie van D66, PvdA, VVD en SP te willen gaan formeren. SP-fractievoorzitter Laurens Ivens: "Een monsterverbond van de 4 grootste partijen met daarbij ook de politieke uitersten is voor niemand echt gewenst. Het lijkt ons verstandig om eerst stabielere coalities te onderzoeken. Daar levert de SP graag een bijdrage aan."

In de afgelopen acht weken is er slechts één mogelijke coalitie onderzocht: D66, VVD en GroenLinks. D66 geeft nu aan niet verder met GroenLinks te willen praten en dat coalities zonder de VVD niet mogelijk zijn. Op basis van deze wensen van D66 stelt informateur Thom de Graaf een coalitie van D66, PvdA, VVD en SP voor. Ivens: "Nadat de eerste voorkeurscoalitie van D66 mislukt is, zou het die partij sieren als ze ook eens naar de wensen van andere partijen wil luisteren in plaats van vast te houden aan haar wens om met de VVD een bestuur te
vormen. Wij zien nog genoeg mogelijkheden om tot een stabiel stadsbestuur te komen."

De SP wil graag een bijdrage leveren aan een sociaal stadsbestuur. Ivens: "Een combinatie met D66 en VVD ligt hierbij niet als eerste voor de hand. Daarom zouden we liever eerst meer geloofwaardige combinaties willen onderzoeken. Nadat D66 ons al tot twee keer toe gepasseerd heeft, zou het mooi zijn als D66 nu ook eens naar onze wens wil luisteren en de hand van de VVD loslaat. Als grootste partij ben je niet gelijk de baas van de stad, maar zul je juist verantwoordelijkheid moeten nemen en vertrouwen uitstralen richting andere coalitiepartijen. Amsterdam verdient een degelijk stadsbestuur. De SP was één van de winnaars van de verkiezingen en staat klaar om haar verantwoordelijkheid te nemen."

Update 16 mei 2014

Na overleg tussen alle acht partijen uit de gemeenteraad is besloten om Eerste Kamerleden Roger van Boxtel (D66) en Arjan Vliegenthart (SP) aan te stellen om te verkennen welke coalities er op dit moment mogelijk zijn. Op 19 mei zullen zij hun bevindingen aan de fractievoorzitters van de gemeenteraad voorleggen.

U bent hier