h

Ontzie armere ondernemers bij waterschapsbelasting

7 augustus 2014

Ontzie armere ondernemers bij waterschapsbelasting

De SP stelt voor om ondernemers met een inkomen op of onder bijstandsniveau te ontzien bij de waterschapsbelasting. SP-raadslid Tiers Bakker: "Er is veel verborgen armoede onder ondernemers. Voor mensen met een laag inkomen is kwijtschelding van waterschapsbelasting al mogelijk. Laten we ondernemers met een laag inkomen niet anders behandelen en ook hen ontzien."

Bij belastingen van het waterschap wordt er onderscheid gemaakt tussen mensen die ondernemer zijn en andere Amsterdammers. Amsterdammers met een laag inkomen kunnen kwijtschelding aanvragen voor de waterschapsbelastingen. Dat is nog niet mogelijk voor ondernemers. Tot een jaar terug gold hetzelfde onderscheid voor gemeentelijke belastingen, dat werd toen opgeheven door een initiatief van de SP.

De SP vraagt het Amsterdamse stadsbestuur nu om zich bij Waternet hard te maken voor ondernemers met een laag inkomen. Bakker: "Het gaat hier nota bene om de belasting die ondernemers voor hun woonhuis betalen. Dan is het erg oneerlijk dat zij daarin anders worden behandeld dan andere Amsterdammers. De gemeente is een belangrijke samenwerkingspartner van het Waterschap. Ik roep de gemeente op haar invloed uit te oefenen zodat ondernemers met een laag inkomen worden geholpen."

U bent hier