h

30.000 nieuwe huizen helpen woningnood bestrijden

6 december 2017

30.000 nieuwe huizen helpen woningnood bestrijden

In de periode van 2014 tot en met 2017 zijn ruim 30.000 nieuwe huizen gebouwd in Amsterdam. Dat is de optelsom nadat vandaag bekend werd dat in dit jaar de bouw van 7807 woningen is begonnen. SP-wethouder Laurens Ivens, verantwoordelijk voor de nieuwbouw in de stad, is blij met de cijfers: “Sinds de jaren ’80 is er geen stadsbestuur dat zoveel gebouwd heeft. Het aantal huizen is een stuk meer gegroeid dan de bevolking. Dat betekent dat we rechtstreeks de woningnood tegengaan.”

Van de 30.648 nieuwbouwhuizen heeft ongeveer 60% een huur die betaalbaar is voor mensen met een laag- of middeninkomen. De overige 40% valt in de vrije sector. In de toekomst zal het aandeel nieuwbouwhuizen dat geschikt is voor mensen met een laag en middeninkomen stijgen naar  80% dankzij afspraken waar de SP op aangedrongen heeft.

Ruim 4000 van de nieuwe woningen van de afgelopen jaren zijn van tijdelijke aard. Dat betreft voornamelijk containerwoningen die bewoond worden door jongeren en vluchtelingen.

Ondanks de forse nieuwbouw blijft Ivens zich zorgen maken over de betaalbaarheid van de huizen in de stad: “Het bouwen van huizen is een heel belangrijke stap, en ik ben blij dat dat zo goed gaat, juist ook in het betaalbare segment. Maar tegelijkertijd staan er talloze huizen in de stad waarvan de prijs almaar blijft stijgen. Daarmee worden ze onbetaalbaar voor mensen met een laag- of middeninkomen. Om daar wat aan te doen zijn maatregelen nodig waarbij ik niet zonder hulp uit Den Haag kan. Daarom zal ik bij minister Ollongren blijven aandringen op maatregelen zoals het uitbreiden van de huurprijsregulering via het puntenstelsel naar bestaande vrije sectorwoningen.”

U bent hier