h

Stop verkoop sociale huurwoningen

1 februari 2021

Stop verkoop sociale huurwoningen

Het stadsbestuur wil dat er geen sociale huurwoningen van corporaties meer verkocht worden. Als het Rijk niet snel deze verplichting tot verkoop stopzet, is het stadsbestuur bereid om zelf te bekijken hoe ze deze sociale huurwoningen van corporaties kan overkopen. In plaats van dat sociale huurwoningen voor veel geld verkocht worden op de vrije markt wil het stadsbestuur deze huizen betaalbaar verhuren. SP-wethouder Laurens Ivens, initiatiefnemer van dit vergaande plan: “Er is een groot gebrek aan betaalbare woningen. Zodra een corporatie een woning verkoopt verdwijnt deze voor goed uit de voorraad betaalbare woningen. Dat moet anders. De verkoop van sociale huur moet stoppen zodat deze huizen weer ten goede kunnen komen aan mensen met een laag of gemiddeld inkomen.”

Verhuurders van sociale huurwoningen moeten jaarlijks zoveel extra belasting aan Den Haag betalen (de verhuurderheffing), dat zij gedwongen zijn om huurwoningen te verkopen om hun bedrijfsvoering gezond te houden. Dat juist corporatiewoningen verkocht worden, terwijl dat huizen zijn waar nog betaalbare huren voor gelden, leidt tot onbegrip bij veel Amsterdammers. Ivens: “De steun voor de verhuurderheffing brokkelt steeds meer af. Amsterdam is al jaren tegen, maar ook in Den Haag draaien steeds meer partijen bij. Het zou echt het beste zijn voor Amsterdam als een volgende regering de belasting afschaft. Maar als dat niet gaat gebeuren moet Amsterdam andere plannen achter de hand hebben om de verkoop van corporatiewoningen een halt toe te roepen.”

De bereidheid om woningen op te kopen is een radicale stap en een breuk met het heersende gedachtegoed over volkshuisvesting van de afgelopen decennia. Ivens: “We hebben een periode achter ons waarin overheidsbemoeienis op de woningmarkt een vies woord was, en er veel woningen geprivatiseerd zijn. Ik ben er trots op dat het stadsbestuur nu de een andere richting op beweegt. Dure huizen zijn er genoeg. De stad is zoveel meer gebaat bij meer woningen in het sociale- en middensegment. Wij blijven knokken voor een betaalbare stad, ook als het Rijk ons hier niet bij helpt. Desnoods repareren we het falende Rijksbeleid zelf.”

Het doel is om betaalbare woningen in de stad maximaal te behouden. Het is nog onduidelijk of de nieuwe regering gaat optreden. Mocht dat niet zo zijn, dan zal Amsterdam het komend jaar deze plannen verder vormgeven en onderzoeken hoe zij dit financieel degelijk kan doen zonder onnodige bureaucratie.

U bent hier