h

Kandideer je voor het SP Amsterdam bestuur

6 mei 2021

Kandideer je voor het SP Amsterdam bestuur

Foto: SP

De SP Amsterdam kiest op 17 juni een nieuw afdelingsbestuur. Hieronder vind je meer informatie over de procedure. Iets voor jou? Neem contact met ons op! 

Iedereen die lid is van de SP afdeling Amsterdam kan zich kandidaat stellen als bestuurslid. De uiterste datum voor aanmelding is dinsdag 25 mei. Dat kan door een e-mail met motivatie en een kort CV te sturen naar bestuurkandidatenSP@gmail.com. Per post kan je aanmelding verstuurd worden naar:

Kandidatencommissie SP Amsterdam
Laurierstraat 165bg
1016 PL Amsterdam

De kandidatencommissie bestaat uit Eric Smaling, Andre Meijler en Guido van Leemput. Zij voeren de komende weken gesprekken met alle kandidaten. De commissie streeft ernaar om op de ledenvergadering van 17 junieen voordracht voor te kunnen leggen aan de ledenvergadering.

De voorzitter en organisatiesecretaris van de afdeling worden in functie gekozen door de ledenvergadering; de rest van de bestuursleden niet. Leden die zich kandidaat stellen als bestuurslid wordt wel gevraagd aan te geven voor welke van de functies in het nieuwe afdelingsbestuur (zie onder) zij zich geschikt achten.

In de komende periode zijn er enkele grote thema's die aan bod komen.  In maart 2021 gaan Amsterdammers naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hoe gaan we deze verkiezingen tot een groot succes maken in onze afdeling? 

Algemeen profiel bestuurslid

Wat verwachten we van ieder bestuurslid van de SP Amsterdam?

 • Dat je lid bent van de SP en de ideologie en standpunten van de SP op hoofdlijnen onderschrijft, en gedreven bent om de SP in Amsterdam en Nederland verder te doen groeien;
 • Dat je de SP als organisatie kent en enige ervaring hebt als actief lid van de SP;
 • Dat je goed kunt functioneren in een team, en kunt samenwerken met de gevarieerde groep vrijwilligers van de SP Amsterdam;
 • Dat je bereid bent in principe voor twee jaar zitting te nemen in het afdelingsbestuur, en voldoende tijd vrij kunt maken voor het bestuurswerk.
 • Per functie in het bestuur zijn daarnaast aanvullende kwaliteiten gewenst. Met name de voorzitter en organisatiesecretaris van de afdeling hebben bij voorkeur veel ervaring met het afdelingswerk en een strategisch inzicht in hoe de SP in Amsterdam zich de komende jaren verder zou moeten ontwikkelen.

​Leden kunnen zich kandideren voor één of meer van de volgende functies:
– voorzitter;
– organisatiesecretaris;
– bestuurslid

Taken van het nieuwe afdelingsbestuur

Het nieuwe afdelingsbestuur zal in ieder geval de volgende taken en verantwoordelijkheden onderling verdelen:

 • Voorzitter
  Als voorzitter geef je leiding en ben je het gezicht van de afdeling. Je gaat namens de afdeling naar de partijraad, bent de schakel tussen het afdelingsbestuur en de raadsfractie en zorgt dat het afdelingsbestuur en de afdeling blijft draaien.   

   

  De afdelingsvoorzitter is eerstverantwoordelijk voor het bewaken van de grote lijnen binnen de afdeling (inclusief de fracties) en de doelen en strategie van de SP in Amsterdam. Hij/zij is aanspreekpunt vanuit de landelijke partij en voor externe organisaties, en is aanwezig bij het wekelijkse fractie-overleg. Hij/zij neemt deel aan acties en activiteiten van de afdeling, maar is niet primair verantwoordelijk voor de organisatie daarvan.

 • Organisatiesecretaris/actiecoördinator
  De organisatiesecretaris is verantwoordelijk voor het opzetten en aanvoeren van een stedelijk actieteam van mensen die structureel willen bijdragen aan het organiseren van stedelijke activiteiten. Hij/zij is eindverantwoordelijk voor de organisatie van stedelijke acties, maar wijst voor individuele acties en activiteiten ook andere verantwoordelijken aan en begeleidt hen.
 • Fractievoorzitter
  De fractievoorzitter geeft leiding aan de gemeenteraadsfractie van de SP. Hij maakt deel uit van het afdelingsbestuur om de lijn met de raadsfractie kort te houden, en te zorgen dat de prioriteiten en inhoudelijke lijn van afdeling en fractie in overeenstemming zijn.
 • Penningmeester
  De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiën van de afdeling en van fractie- en andere stichtingen. Hij/zij bewaakt het budget van de afdeling, zorgt voor voldoende middelen voor verkiezingscampagnes, en zoekt naar nieuwe manieren om meer donaties en middelen voor de afdeling te organiseren. Hij/zij (of een ander bestuurslid) is eindverantwoordelijk voor het gebruik en onderhoud van het afdelingspand.
 • Verder zijn er in ieder geval de volgende taken onder te verdelen:
 • Verantwoordelijke media en communicatie
  Dit bestuurslid is eindverantwoordelijk voor alle media-uitingen van de SP Amsterdam: de website, social media, het inlegvel, nieuwsbrieven, persberichten, en actieflyers. Hij/zij zorgt dat onze communicatiekanalen een goed beeld geven van de activiteiten van de afdeling, dat onze leden en sympathisanten zo veel mogelijk op de hoogte blijven van zaken die hen aangaan, en dat onze uitingen naar buiten professionaliteit uitstralen.
 • Verantwoordelijke scholing en ledenbinding
  Dit bestuurslid zorgt ervoor dat in de afdeling scholing georganiseerd wordt op ieder gewenst niveau, van basis- tot kaderscholingen, zodat elk lid die dat wil zich verder kan ontwikkelen. Daarnaast is hij/zij eerstverantwoordelijke voor de organisatie van discussiebijeenkomsten met leden en niet-leden; en voor het organiseren van informele activiteiten die tot doel hebben leden meer te binden aan de afdeling en meer vrijwilligers te werven.
 • Verantwoordelijke ROOD
  Dit bestuurslid is eerste aanspreekpunt voor de Amsterdamse groep van ROOD, jong in de SP. Hij/zij bewaakt dat de inhoudelijke lijn van afdeling en ROOD-groep in overeenstemming zijn, en bouwt de ROOD-groep verder uit in termen van actieve leden en aantal acties en activiteiten.
 • Algemeen bestuurslid
  Het bestuur kan daarnaast één of meer algemeen bestuursleden tellen die niet eerstverantwoordelijke zijn voor een specifiek onderdeel van het afdelingswerk, maar gezien hun ervaring in de partij kunnen helpen met het bewaken en verder ontwikkelen van de politieke strategie en tactiek van de afdeling.

U bent hier