h

Kandidaten SP Amsterdam bestuur

13 september 2021

Kandidaten SP Amsterdam bestuur

 Update 18-9:
Er staat per abuis een verkeerd e-mailadres vermeld bij
kandidaat-bestuurslid Harm-Jan Kamsta. Het juiste adres voor vragen aan Harm-Jan is:  h.j.kamstra76@gmail.com 

Op woensdag 22 september verkiest de ledenvergadering van SP Amsterdam een nieuw afdelingsbestuur. Elke kandidaat heeft zich voorgesteld en het is mogelijk om alle kandidaten voor de ledenvergadering van 22 september een vraag te stellen. Klik hier om alle kandidaten te bekijken. 

U bent hier