h

Bestrijd de wooncrisis door sociale huur op te kopen

7 juni 2023

Bestrijd de wooncrisis door sociale huur op te kopen

Foto: SP

Vandaag zijn de Algemene Beschouwingen over de voorjaarsnota 2023. Wat de SP betreft:

- Stop met prestigeprojecten!
- Een ECHT aanvalsplan om sociale huurwoningen op te kopen.
- Toeristenbelasting aanzienlijk verhogen.

Lees hieronder de bijdrage van fractievoorzitter Remine Alberts:

Foto: Wiebe Kiestra

Voorzitter,

Wanneer ik Mark Rutte zou zijn en ik zou vandaag de Staat van de Stad Amsterdam bespreken, dan zou u allen een jubelverhaal te horen krijgen.

We weten hoe hij dat doet als hij over Nederland spreekt: “Nederland is een fantastisch land!” Om vervolgens alle opgenoemde problemen weg te lachen of te stellen dat hij daar geen actieve herinnering aan heeft. Maar ik ben Mark Rutte niet. En dat wist u natuurlijk ook wel.

Want, net zoals inmiddels op allerlei plekken duidelijk wordt dat het piept en kraakt in Nederland, kunnen we dat net zo goed zien in Amsterdam. En de SP maakt zich daar zorgen om. De rijen bij de voedselbanken groeien, die bij de informele voedselbanken minstens zo hard. De dakloosheid neemt toe.

De zorg is in zorgwekkende toestand beland. Het openbaar vervoer moet je zo langzamerhand met een lichtje zoeken. De toeristen meuk vernietigt onze mooie binnenstad.

En er komen ook nog eens allerlei bedreigingen aan. Bezuinigingen. Het komende ravijn is nog steeds niet gedempt.

Maandag opende Het Parool met de kop “Dringen voor een sociale huurwoning”. Wethouder Pels lanceerde haar plan om tot een eerlijke verdeling van de schaarse hoeveelheid sociale huurwoningen te komen. Deze keer was er aandacht voor economisch daklozen. Maar hoe goed bedoeld ook, het is weer een voorrangsregeling, weer verdeling van de schaarste.

Foto: wouter monteban

Maar we redden het niet meer met meer van hetzelfde. Echte problemen vereisen echte oplossingen. En het kan!

De tijd is voorbij om in problemen en moeilijkheden te denken, maar juist in oplossingen. Omdat het er steeds meer op begint te gaan lijken dat nieuwbouw het zwaar gaat krijgen, moeten we dus extra zuinig zijn op wat we nu al hebben, op de bestaande voorraad.

Aan corporaties kunnen we dat niet overlaten. Elke week weer horen we dat er weer sociale huurwoningen in de verkoop gaan. Voor bedragen die sociale huurders niet kunnen opbrengen.

Door woningcorporaties nota bene. Organisaties die ooit opgericht zijn om voor volkshuisvesting te zorgen. En het zal ook niet ophouden.

Ze hebben al aangekondigd de komende tijd rond de 1000 woningen per jaar te willen verkopen.

Wij roepen college en raad dan ook op om ons aanvalsplan te steunen. Wij nemen als gemeente de stap om die woningen op te kopen en zo te behouden voor de stad en de woningzoekenden met een smallere beurs.

Ga niet meteen in de nee-stand, denk hier goed over na en neem ons idee over. De wooncrisis heeft ingrijpen door de overheid nodig. En daarnaast zorgt het ervoor dat de druk op de opvanginstanties kan afnemen.

En de SP staat daarin niet alleen: vandaag kon u een helder ingezonden stuk lezen van Henk Licher, voorheen werkzaam als stedenbouwkundige bij de gemeente Amsterdam. Hij eindigt zijn betoog met de volgende tekst:

Oud-wethouder Duco Stadig wees ooit op de noodzaak vooraf gedegen onderzoek te doen naar welke woningtypes behoefte is in de stad.

Wordt dit fonkelnieuwe woongebied ook toegankelijk gemaakt voor mensen met lagere inkomens, de grootste lijders aan de woningnood?

Wordt voorkomen het gebied prijs te geven aan private ontwikkeling met maximalisatie van de opbrengst als oogmerk? Hier ligt een taak voor het gemeentebestuur.

Net als bij de volkswoningbouw in de jaren dertig is een scherp gemeentelijk grondbeleid vereist, gepaard aan sociaal beleid ten aanzien van huren en koopprijzen.

Er werd destijds zelfs een gemeentelijk woningbedrijf voor opgericht. Te straf? Straffe tijden vragen om straf beleid. Straf beleid!

Het geld voor ons plan om sociale huurwoningen te behouden door ze op te kopen zien wij ruimschoots in deze Voorjaarsnota aanwezig.

Om te beginnen stoppen we met de plannen voor de Nieuwe Meervaart en gaan we de huidige Meervaart renoveren. Het nu gereserveerde budget kunnen we dan verlagen met 60 miljoen.

Om vervolgens te steken in woningen.

Er is meer. Het zal geen geheim zijn dat ik heel blij was toen het bericht kwam dat de stekker uit de Willibrordusgarage werd getrokken. De vreugde was maar van korte duur. Want in deze Voorjaarsnota wordt de reservering voor een Smart Mobilityhub aangekondigd.

Ik weet haast niet waar ik moet beginnen. Wat een monstruositeit! Het reguliere openbaar vervoer wordt jaar na jaar afgebroken dan nu geld uittrekken voor leen vervoer.

Leen vervoer wat de verdere vermarkting van het openbaar vervoer versterkt. Ik begrijp niet dat de partijen in dit college die altijd zeggen dat ze voor openbaar vervoer zijn dit kunnen goedpraten.

Foto: wouter monteban

En dan wordt dit onbegrijpelijke ding verpakt in een roze strik van sport en daklozenopvang. Kun je daar dan wel tegen zijn? De SP vindt van wel.

Wij zeggen dan: verlaag die reservering met 20 miljoen en gebruik dat geld voor ons opkoopplan. Kun je daklozen een echte woning geven.

En verder vinden we het onbegrijpelijk dat er 11 miljoen wordt bijgeplust op de plannen voor de viering van Amsterdam 750 jaar. Elf miljoen! Wij zeggen: gebruik dat geld voor ons opkoopplan?

Voor veel Amsterdammers is het namelijk pas feest als ze een betaalbare woning hebben.

Voorzitter, dit college, stelt voor om de toeristenbelasting te verhogen. Ik denk dan met weemoed aan mijn partijgenoot Willem Paquay terug. Die zijn hele raadsperiode bot ving op zijn voorstellen om die toeristenbelasting te verhogen.

Willem is er niet meer, maar zijn verzoek wordt - zo leg ik het maar uit - postuum ingewilligd.

En toch zijn wij niet tevreden. De verhoging zal maar zeer beperkend remmend werken op de toeristenstroom. De problematiek zal er gewoon blijven. Wij stellen voor om deze belasting verder te verhogen zodat een bedrag van 75 miljoen opgehaald kan worden.

Dat zal zoden aan de dijk zetten.

En het geld kan gebruikt worden voor ons plan om sociale huurwoningen op te kopen. Niet voor een dak boven het hoofd van toeristen, maar voor een dak boven het hoofd van onze inwoners.

Kijk hier voor het volledige plan: https://bit.ly/3OUMA8F

U bent hier