h

Het Erotisch Centrum Amsterdam: Vier vragen aan SP-fractievoorzitter Remine Alberts

26 januari 2024

Het Erotisch Centrum Amsterdam: Vier vragen aan SP-fractievoorzitter Remine Alberts

Foto: Rungbachduong / openverse.org

Wat is het Erotisch Centrum en waarom wil de gemeente Amsterdam dit zo graag realiseren? De gemeente heeft haar plannen kenbaar gemaakt en laten weten dat zij het aantal ramen op de Wallen wil verminderen door een deel te verplaatsen naar een Erotisch Centrum. Hiermee hoopt de gemeente het massatoerisme in dit gebied te verminderen en de buurt leefbaarder te maken. 

1: Is de SP een voorstander van een Erotisch Centrum? 

De SP steunt het stadsbestuur in haar zoektocht naar oplossingen voor de drukte in de binnenstad en dan met name rondom de Wallen. Toch zijn wij er geen voorstander van om de prostitutie te verplaatsen naar een andere plek in de stad. 

2: Het college van Amsterdam geeft aan dat het Erotisch Centrum de leefbaarheid van de binnenstad zal verbeteren, omdat minder toeristen de Wallen zullen bezoeken. Wat vindt de SP van dit argument? 

Wij zijn ervan overtuigd dat de komst van het Erotisch Centrum er niet voor zal zorgen dat het wallengebied minder druk zal worden. Uit onderzoek is inmiddels gebleken dat het verminderen van het prostitutieaanbod toeristen niet zal weghouden. Bovendien kunnen de Wallen na een bezoek aan dat Erotisch Centrum binnen 10-15 minuten gewoon weer bezocht worden en kan de overlast onverminderd doorgaan.

Natuurlijk moet er wat gedaan worden aan de drukte in de binnenstad en het massatoerisme en wij begrijpen dat bewoners zich sterk maken voor de leefbaarheid van hun leefomgeving, maar wij zien niet in hoe dit Erotisch Centrum in een ander stadsdeel hier een oplossing voor zou zijn.

3: Zodra het erotisch centrum in Amsterdam geopend is, moeten er rond de 100 ramen op de Wallen worden gesloten. Sekswerkers vrezen dat het sluiten van deze ramen zal leiden tot meer illegale prostitutie. Is dit ook de angst van de SP?

Ja, hier zijn wij ook bang voor. Nadat de eerste ramen al gesloten waren verplaatsten sekswerkers hun activiteiten naar privéhuizen of hotels en keerde het tippelen zelfs weer terug. Alleen “achter het raam” is sekswerk legaal. Wanneer het zich naar andere plekken verplaatst, neemt het risico op onveiligheid toe. Als er dan nog eens 100 ramen moeten sluiten zullen nog meer sekswerkers in de illegale prostitutie belanden. Voor klanten heeft de anonimiteit van de Wallen ook de voorkeur.

4: De SP was in eerste instantie niet tegen de komst van een erotisch centrum, maar wel tegen de komst van het centrum in een woonwijk. De locatie die nu is uitgekozen is niet in een woonwijk. Waarom zijn jullie dan alsnog tegen?

Wij hebben ons altijd hard gemaakt en hebben ons altijd uitgesproken tegen de komst van het centrum in wijken waar al heel veel aan de hand is. Zo waren wij er absoluut op tegen dat bijvoorbeeld het centrum in Zuidoost zou worden geplaatst. 

Inmiddels is ons duidelijk geworden dat een erotisch centrum de problemen van het massatoerisme niet zal oplossen.

Daarom verwachten wij dan ook geen heil van deze definitieve voorkeurslocatie. De sekswerkers geven aan dat iedereen die zich in de buurt van deze locatie bevindt gekoppeld zal worden aan prostitutie, wat een ongewenste en onveilige situatie oplevert, zeker vergeleken met de anonimiteit van de Wallen.

U bent hier