h

Aboutaleb teruggefloten

8 december 2005

Aboutaleb teruggefloten

Dankzij een amendement van SP-raadslid Willem Paquay zal de Bijstandsbond in 2006 toch subsidie krijgen. Wethouder Aboutaleb wilde de subsidie schrappen, maar verzuimde de bond op tijd te informeren. Bovendien heeft hij de gemeenteraad verkeerd voorgelicht.

Paquay verzocht in zijn amendement op de begroting om de voorgenomen bezuiniging op de subsidie aan de Bijstandsbond terug te draaien. �Het behartigen van de belangen van mensen met een bijstand- en minimuminkomen is harder nodig dan ooit�, zegt Paquay. Het college heeft besloten alsnog, zij het incidenteel, de subsidie voor 2006 toe te kennen, om reden van bestuurlijke overwegingen, aangezien de voorgenomen beindiging niet tijdig is gemeld.

In het preadvies erkent het college dat er een fout is gemaakt ten aanzien van de Bijstandsbond en dat in de gemeenteraadsvergadering ten onrechte is gemeld dat de Bijstandsbond tijdig is genformeerd over beindiging van de subsidie per 1 januari 2006. Voor deze onzorgvuldigheid biedt het college haar verontschuldigingen aan.

Het spreekuur van de Bijstandsbond is vaak een laatste strohalm voor mensen die uit het reguliere hulpverleningscircuit dreigen te vallen. De bond geeft enkele tientallen bijstandsgerechtigden een plek en mogelijkheden tot sociale activering, en is een erkend leer-werkbedrijf voor mensen die de opleiding sociale dienstverlening volgen. �Nu het aantal minima jaarlijks fors groeit, is het een gotspe om op deze bond te gaan bezuinigen�, aldus Paquay.

U bent hier