h

Directeurencarrousel draait door

6 december 2005

Directeurencarrousel draait door

"De benoeming van Caroline van der Wiel tot regionaal brandweercommandant is weer een jammerlijk voorbeeld van de verkeerde vrouw op de verkeerde plaats. Het brandweerpersoneel heeft terecht grote bezwaren tegen deze aanstelling". Dit zegt Remine Alberts van de SP. Ze heeft Burgemeester Cohen hier schriftelijke vragen over gesteld.

De regionaal brandweercommandant heeft een zeer belangrijke rol in de rampenorganisatie. "Een brandweercommandant zonder praktijkervaring, die voordat ze haar functie gaat bekleden eerst even een cursusje gaat doen, geeft de Amsterdammer niet bepaald een gevoel van veiligheid", zegt Alberts. "Bovendien is het noodzakelijk dat een organisatie als de Brandweer wordt geleid door iemand die het vertrouwen heeft van het personeel".

Het brandweerpersoneel is zeer negatief over de aanstelling. "Bij iemand die totaal niet weet hoe de brandweer in de praktijk werkt en hoe zwaar het psychisch is, ontbreekt gewoon de kennis om er leiding aan te kunnen geven", zegt een brandweerman die anoniem wil blijven. "Ze zal nooit achter de brandweerman gaan staan. En we kunnen een steuntje in de rug goed gebruiken!".

De huidige commandant te Boekhorst maakt gebruik van het functioneel leeftijdsontslag (FLO), terwijl de plannen om de rest van het personeel deze mogelijkheid te ontnemen onderwerp zijn van een geschil. Ik vraag me af of de Burgemeester er over na heeft gedacht of dat erg wrang overkomt, aldus Alberts.

U bent hier