h

Geen keerpunt armoedebestrijding, verkoop AT5 van de baan

23 december 2005

Geen keerpunt armoedebestrijding, verkoop AT5 van de baan

De SP-fractie kijkt met gemengde gevoelens terug op de gemeenteraadsvergadering van deze week waarin de begroting behandeld werd. Hoewel de belangrijkste motie van Willem Paquay om de armoede grondig aan te pakken het niet haalde, werden vijf andere SP-moties wl aangenomen.

De fractie had er op gerekend dat meer partijen de armoedeproblematiek structureel willen aanpakken. Dat bleek helaas niet zo te zijn. De voorstellen van Willem Paquay, o.a. om 25 miljoen aan het armoedebudget toe te voegen en om jaarlijks 5000 kinderen uit de armoede te halen, werden niet aangenomen. Het PvdA-voorstel om de voedselbanken te subsidiren haalde het wel. Andere moties die door de SP werden gesteund waren o.a. ‘Huurdersverenigingen’, ‘Salto’, ‘Armoede & Ouderen’, ‘Kunsteducatie’ ‘Migrantenbegeleiding’ en ‘Amsterdams Steunpunt Wonen’.

Om de toegankelijkheid van gemeentelijke musea te verhogen diende Remine Alberts een motie in voor een gratis museumdag. Enigszins gewijzigd werd dit voorstel aangenomen er komt een onderzoek naar de kosten van gratis openstelling. Ook het idee van Hans Bakker om het Nederlands Kampioenschap Buitenspelen in Amsterdam te organiseren vond instemming, net als zijn plan om de huurteams in de stad te professionaliseren. Het voorstel van Meta Meijer om ervoor te zorgen dat leerlingen ook n de teldatum van 1 oktober op scholen worden aangenomen werd goedgekeurd. Door Meta werd ook met succes een voorstel ingediend om de voorgenomen sluiting van de fietsenstalling op het Beursplein tegen te houden.

Remine Alberts was ronduit teleurgesteld dat haar voorstel om de fractiebudgetten met 30% te verlagen niet werd aangenomen. De Raad was niet bereid om in eigen vlees te snijden, zodat het aldus vrij te besteden geld naar Amsterdammers kon gaan die zich inzetten voor mantelzorgers.

Erg tevreden is de SP-fractie met het besluit van de raad om AT5 niet aan Chellomedia (UPC) te verkopen. Nadat bekend werd dat ook de PvdA-fractie tegen haar eigen wethouder
Belliot zou stemmen was er in de gemeenteraad een grote meerderheid tegen de voorgenomen verkoop. Hiermee is een fiasco zoals bij de verkoop van de kabel destijds voorkomen. De SP steunde vanaf het begin de initiatiefnemers van het referendum, en verzette zich in de commissievergadering stellig tegen het inmiddels gesneuvelde plan.

U bent hier