h

SP: Frontale aanval armoede

1 december 2005

SP: Frontale aanval armoede

De SP-fractie wil jaarlijks 25 miljoen extra uittrekken voor armoedebestrijding. Het is n van de maatregelen die de stijging van het aantal Amsterdammers onder de armoedegrens moet veranderen in een daling. “We hebben in de stad 40.000 kinderen die in armoede opgroeien. Dat aantal moet de komende jaren met 5.000 per jaar omlaag”, zegt SP-raadslid Willem Paquay.

Het aantal minima in Amsterdam is de laatste jaren verdubbeld. Ruim een kwart van alle jongeren in de stad horen bij de minima. Paquay: “De armoede wordt nu al jarenlang groter. Het stadsbestuur vindt het heel erg, maar doet er veel te weinig aan. Een typisch geval van krokodillentranen. Tegelijkertijd schieten de voedselbanken als paddestoelen uit de grond.” De SP roept het stadsbestuur op om te komen tot een 'Noodplan Armoede'.

Deze week verschenen cijfers van SCP en CBS, waaruit duidelijk werd dat de stijging van de armoede een fundamenteel probleem is. Wethouder Aboutaleb maakte melding van een explosieve stijging van het aantal Amsterdammers dat door schulden in de problemen is gekomen. Ook het aantal huisuitzettingen als gevolg van huurproblemen stijgt.

Als oorzaken voor de stijgende armoede worden de zwakke economie en de groeiende werkloosheid genoemd. Paquay denkt echter dat vooral de stijging van de vaste lasten voor veel mensen het probleem is. “Door de euro, de gestegen woonlasten en energieprijzen is de bodem van de portemonnee voor veel mensen bereikt. En nu krijgen we ook nog die rampzalige zorgwet!”

“Van medewerkers bij de voedselbanken horen we dat veel problemen worden veroorzaakt door het besluit van de Sociale Dienst om niet langer voorschotten uit te keren, terwijl de aanvraag vaak maanden duurt. In die periode gaan de vaste lasten gewoon door en stapelen de schulden zich op”, zegt Paquay. De SP heeft het college gevraagd om het besluit te herroepen. Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 21/22 december wordt gestemd over de diverse armoede-moties van de SP.

U bent hier