h

Aandacht voor problemen met n van jongeren

18 januari 2006

Aandacht voor problemen met n van jongeren

Er is de laatste weken volop aandacht voor de problemen met en van Amsterdamse jongeren. De werkloosheid onder allochtone jongeren loopt tegen de veertig procent en er is duidelijk sprake van discriminatie als jongeren met 'exotische' namen zich aanmelden voor stageplaatsen. De uitval van leerlingen op het VMBO is groter dan ooit. Steeds meer jongeren zwichten voor de verlokkingen van de criminaliteit. Groepen Neder-Marokkaanse jongeren zorgen voor onacceptabele onrust in Slotervaart en Oud-Zuid. SP-fractievoorzitter Remine Alberts: 'Het is voor de stad vooral zaak een evenwichtige aanpak te kiezen en zich dus evenzeer te richten op de problemen met als van de jongeren.'

De problemen van Amsterdamse jongeren stapelen zich in rap tempo op. Er wordt gediscrimineerd aan de deuren van discotheken, buurthuizen worden geschrapt, voetbalclubs staan op de rand van de afgrond omdat de leden de contributie niet meer kunnen opbrengen. Er is een schreeuwend gebrek aan stageplaatsen. De kinderbijslag wordt gebruikt om huurachterstand in te lopen in plaats schoolboeken te kopen. Inmiddels groeit 46% van de Neder-Marokkaanse jongeren in Amsterdam op in armoede.

Terwijl deze problemen steeds meer aandacht krijgen, zijn na een aantal incidenten de schijnwerpers ook weer komen te staan op Slotervaart en Oud-Zuid. Jongeren vernielden rond oudejaarsnacht tientallen autoruiten, treiteren en bedreigen buurtbewoners en voelen zich gediscrimineerd door de politie. Ook reed een jongen zich dood onder onduidelijke omstandigheden, al dan niet terwijl hij werd achtervolgd door een politieman. Burgemeester Cohen riep de stadsdeelvoorzitters bij elkaar voor overleg. Een verstandige aanpak, omdat het belangrijk is om de vinger goed aan de pols te houden. De incidenten kunnen gehypet worden, maar ook een topje van de ijsberg zijn. Tegelijkertijd laat de burgemeester zien dat hij de boel niet op zijn beloop wil laten. Eerdere problemen in de Diamantbuurt hebben laten zien dat een stadsbrede aanpak noodzakelijk is.

Het is nu ook de hoogste tijd om de ongeregeldheden in een breder daglicht te stellen. Een benadering vanuit uitsluitend openbare orde ("de knoet erover") zal niets oplossen. Een blowverbod, een samenscholingsverbod, een avondklok, ng meer camera's zijn geen wondermiddelen. Jongeren zullen averechts reageren wanneer ze uitsluitend negatief worden benaderd, wat kan leiden tot Parijse toestanden of anti-Westerse radicalisering van jongeren die zich uitgekotst voelen door de samenleving. Jongerenwerkers en sportschoolhouders hebben al n oplossing aangedragen: je moet ze wat te doen geven. Ze moeten een alternatief hebben voor het rondhangen op straat. Daar ligt een zeer belangrijke opdracht voor het stadsbestuur. Uiteraard moeten gewelddadigheden, intimidatie en wetteloosheid consequent worden bestreden. Maar met handhaving alleen dwing je geen respect af voor je bestuur, je stad en je samenleving. Zeker niet als je tegelijkertijd te weinig investeert in buurtwerk, scholing, arbeidsbemiddeling en leefbaarheid van de wijken. En zo stevig als de repressie moet zijn bij gewelddadig en crimineel gedrag, zo stevig moet ook worden ingezet op het bieden van perspectief. De beste manier om escalatie te voorkomen is het bieden van stageplekken, werk en een eerlijke kans voor elke Amsterdammer om zelf een mooie toekomst te bevechten.

U bent hier