h

Geen extra troepen naar oorlog in Afghanistan

18 januari 2006

Geen extra troepen naar oorlog in Afghanistan

Donderdag kan iedereen zijn of haar mening over de missie naar Afghanistan bij het monument op de Dam kenbaar maken. Arjan Vliegenthart (gemeenteraadskandidaat voor de SP in Amsterdam) en Laurens Ivens (afdelingsvoorzitter SP-Amsterdam) roepen hiertoe op. Gezamenlijk met vredesactivisten en voorbijgangers zal Arjan Vliegenthart deze missie bespreken en veroordelen.

Volgens Arjan Vliegenthart kent de missie in Afghanistan onaanvaardbare risico's. 'De missie is contraproductief. Natuurlijk moeten wij de wederopbouw in Afghanistan steunen, maar dat doen we niet door militairen naar Afghanistan te sturen. Vrede bewaren in een provincie waar geen vrede is, is zinloos. De regering en de Kamer kunnen het beste maar besluiten om af te zien van deze missie.'
Uit opiniepeilingen blijkt dat een meerderheid van de bevolking tegen de missie is. Toch overweegt de Kamer deze missie goed te keuren. Vliegenthart: 'Ik roep iedereen op om de Kamer op de juiste koers te krijgen. Kom daarom je mening kenbaar maken.'

Donderdag vanaf 17.00 zullen Arjan Vliegenthart en Laurens Ivens bij het monument op de Dam staan en protesteren tegen het kabinetsplan.

U bent hier