h

SP stelt inkomenseis aan nieuwkomers rijke wijken

26 januari 2006

SP stelt inkomenseis aan nieuwkomers rijke wijken

Om de spreiding van hoge en lage inkomens in Amsterdam te bevorderen, bepleit de SP een maximum inkomenseis van twee keer modaal voor wijken met een te grote concentratie aan rijke mensen. Daarmee wordt de segregatie tegengegaan die is ontstaan door jarenlang tekortschietend integratiebeleid.

De SP reageert hiermee op het VVD-voorstel voor de invoering van 'een inkomenseis voor wijken met een te grote concentratie aan kansarmen'. De SP-afdeling vindt het goed dat de VVD de segregatie wil bestrijden, maar het plan is te eenzijdig. Ze zijn vergeten om ook een eis te stellen aan de hoge inkomens. Met dit voorstel is de cirkel rond.

De SP pleit al jaren voor gemengde wijken. In arme wijken wordt de komst van hoge inkomens gestimuleerd, in rijke wijken komen mensen met lage inkomens. Dat betekent vanzelfsprekend dat daar goedkoper gebouwd moet worden. Grote woningen kunnen gesplitst worden. Sloop is een laatste mogelijkheid.

Zie ook:

U bent hier