h

Verzelfstandiging GVB onnodig

31 januari 2006

Verzelfstandiging GVB onnodig

In tegenstelling tot wat wethouder Maij beweert hoeft Amsterdam mogelijk het GVB niet te verzelfstandigen.

Laurens Ivens)

De Europese Unie stelt echter minder vergaande marktwerking in het openbaar vervoer voor dan verkeersminister Karla Peijs wil. Wel zal de gemeente Amsterdam er voor moeten zorgen dat ze zelf weer verantwoordelijk wordt over het openbaar vervoer, als opdrachtgever en eigenaar van het GVB. De SP roept wethouder Maij op om hiervoor te strijden en zodoende de wens van het Amsterdamse referendum uitvoering te geven.

In 2002 heeft de Amsterdamse bevolking zich per referendum uitgesproken tegen de verzelfstandiging van het GVB. Nauwelijks 4 jaar later probeert het college dit met steun van de regering alsnog voor elkaar te krijgen. De regering eist dat Amsterdam het GVB gaat verzelfstandigen en het college is van plan dit netjes uit te voeren. SP-kandidaat-raadslid Laurens Ivens ziet dit als chantage uit Den Haag. 'Het is echter wel duidelijk waar bij dit college de loyaliteit ligt. Kennelijk meer bij het beleid van Den Haag dan bij de eigen Amsterdamse bevolking.'

Een nieuwe Europese concept-verordening biedt een opening om toch de wens van de Amsterdammers uit te kunnen voeren. Ivens: 'Doordat de Europese regels boven de nationale gaan, zal er voor Amsterdam nogal wat gaan veranderen. De EU wil wel marktwerking in het openbaar vervoer, maar gaat veel minder ver dan onze regering. Zo mag een lagere overheid van de EU het vervoer gewoon overlaten aan een eigen vervoerbedrijf. Dit kan onze redding worden.'

Er is nog wel een wijziging nodig voordat Amsterdam het openbaar vervoer zelf mag blijven uitvoeren. Nu is er namelijk een splitsing tussen de opdrachtgever van het openbaar vervoer (kaderwetgebied ROA) en de eigenaar van het GVB (gemeente Amsterdam). Ivens: 'De EU stelt dat onderhands gunnen aan een eigen vervoerbedrijf alleen mogelijk is als deze onder volledig toezicht valt van de aanbestedende overheid. Amsterdam moet dus zelf gaan aanbesteden. Dat kan bijvoorbeeld door van Amsterdam een kaderwetgebeid te maken. In plaats van zich neer te leggen bij de chantage van verkeersminister Peijs, kan wethouder Maij zich beter hardmaken om zelf het openbaar vervoer te mogen aanbesteden. Zo kan het openbaar vervoer in eigen handen blijven en wordt de wens van de Amsterdammers nagekomen.'

U bent hier