h

Citotoets kan worden afgeschaft

8 februari 2006

Citotoets kan worden afgeschaft

Aangezien de citotoets volledig haar doel voorbij schiet, kan ze beter afgeschaft worden. De oorspronkelijke functie ervan, een beoordeling op papier waaruit blijkt voor welk vervolgonderwijs een kind geschikt is, moet overgenomen worden door het Leerling Volg Systeem. Dit is een rapportage van de ontwikkeling van het kind tijdens alle jaren op de basisschool. Naast het oordeel van de school, geeft het een goed beeld voor welk schooltype het kind geschikt is.

Van een instrument om te beoordelen voor welk vervolgonderwijs een leerling geschikt is, is de citotoets verworden tot een reclame-instrument. Jaarlijks adverteren scholen met hun behaalde gemiddelde resultaat. De gemeente Amsterdam doet daar flink aan mee, door keer op keer als doel te stellen het Amsterdams gemiddelde te verhogen.

Vergeten wordt dat het aantal deelnemers steeds verder afneemt; in Amsterdam ging het vorig jaar om 23 procent van alle achtstegroepers, in 2003 was dat nog 17 procent. In Geuzenveld-Slotermeer en Bos en Lommer ging het zelfs om respectievelijk 35 en 32 procent niet-deelnemers. Als argument om leerlingen niet deel te laten nemen aan de toets wordt gezegd dat het ontmoedigend werkt en het zelfvertrouwen een knauw krijgt als een laag resultaat behaald wordt. Maar niet mee mogen doen, zal hetzelfde resultaat geven. Gevolg is dat de testgroep wel erg smal wordt en er steeds minder inzicht komt in de algehele resultaten van het onderwijs.

Tegelijkertijd worden de resultaten verder opgekrikt door de leerlingen te laten oefenen op de toets, wat weliswaar een hoger resultaat laat zien, maar niet bewijst dat het kind de algemene stof beheerst. Het is zonde om kinderen drie dagen te laten ploeteren op een reclame-campagne voor de school. Beter is het om de keuze van het vervolgonderwijs te baseren op het oordeel van de leerkracht en de resultaten van het Leerling Volg Systeem.

U bent hier