h

Raad verwerpt uitspraak referendum GVB

1 februari 2006

Raad verwerpt uitspraak referendum GVB

De Amsterdamse gemeenteraad heeft ingestemd met het voorstel van wethouder Maij om het GVB extern te verzelfstandigden. Hiermee wordt de referendumuitslag van 2002 geschoffeerd. Een uitgekiende SP-motie die een mogelijkheid bood om de wens van de Amsterdammer alsnog te respecteren werd uit onwetendheid weggestemd.

De motie van SP-Raadslid Hans Bakker zou een ontsnappingsclausule hebben betekend voor de door minister Peijs opgelegde keus tussen twee kwaden. Bakker beriep zich op een nieuwe Europese concept-verordening, die wel uitgaat van marktwerking, maar veel minder dan de minister zou willen. Wethouder Maij was niet helemaal op de hoogte van deze verordening. Ze wist niet dat die "rechtstreeks tast in de nationale bevoegdheid", waardoor de minister straks niet meer het laatste woord heeft. Volgens Hans Bakker had de wethouder deze mogelijkheid met beide handen moeten aangrijpen.

Amsterdam Anders/De Groenen, Leefbaar Amsterdam en de SP legden zich niet neer bij de verzelfstandiging van het GVB. Een tweede SP-motie om de rechtspositie van de GVB-medewerkers te verzekeren, ook bij externe verzelfstandiging, werd wel aangenomen.

U bent hier