h

SP wil wethouder huisvesting leveren

5 februari 2006

SP wil wethouder huisvesting leveren

In een linkse coalitie wil de SP verantwoordelijkheid nemen voor het huisvestingsbeleid. Dit maakte lijsttrekker Remine Alberts zaterdag bekend tijdens de campagnestart. De SP wil een leegstandsheffing invoeren voor panden die langer dan een half jaar leeg staan. Ook moet de gemeente komen met een eigen gemeentelijk woningbedrijf.

De SP wil na de verkiezingen graag mee gaan besturen als de andere partijen ook verbeteringen in de stad na durven te streven. Alberts: "Die andere partijen moeten het huidige beleid los durven te laten, zeker op het gebied van huisvesting. We moeten met een frisse blik tegen de bestaande problemen aankijken en deze aanpakken. De SP wil de moeilijke uitdagingen graag ook zelf oppakken. Dat betekent dat we naast de portefeuille huisvesting ook interesse hebben in financin en sociaal beleid."

Volgens de SP wacht de volgende wethouder huisvesting een grote uitdaging om de woonruimte in Amsterdam beter te gaan benutten. Op de gebieden van leegstand, betaalbaarheid en sloop zijn belangrijke verbeteringen ten opzichte van het huidige beleid mogelijk. De SP zou deze uitdaging graag aan willen gaan in het volgende college.

De afgelopen jaren is onder wethouder Stadig massaal de slopershamer gehanteerd en nauwelijks bijgebouwd. Ook bevinden steeds meer woningen zich in de duurdere categorien, terwijl er juist een grote behoefte is aan betaalbare woningen. Volgens lijsttrekker Remine Alberts moet deze scheefgroei tegengegaan worden. "In Amsterdam moeten alle Amsterdammers een goede en passende woning kunnen vinden. Bijbouwen is hard nodig en dan in het bijzonder het bouwen van goedkopere woningen. Slopen moet alleen maar gebeuren als het echt niet anders kan. Verwaarloosde woningen kunnen worden gerenoveerd."

U bent hier