h

Amsterdam raakt de weg kwijt

24 maart 2006

Amsterdam raakt de weg kwijt

Lijnen die het GVB wil opheffen zijn tramlijn 6, en de buslijnen: 29, 39, 235, 46, 61, 66, 68, 164, 199, 222, 223, 228, 229, 247, 248 en lijn 364. Daarnaast zijn er voorstellen om tientallen lijnen in te korten of recht te trekken, op te heffen of om te leggen en worden deels overgenomen door nieuwe lijnen. Voor sommige lijnen komt een andere vervoerder. Een andere verslechtering is ook dat de maximum afstand tot de halte verruimd mag worden van 400 naar 800 meter. De SP voorziet dat niet iedereen in staat is om zo ver te lopen en dat hierdoor veel mensen noodgedwongen achter de geraniums belanden. Het GVB is de weg kwijt maar straks de Amsterdammers ook!

Wat betekent dit voor de Amsterdammer?
Er komen zoveel veranderingen dat straks niemand meer weet hoe je van A naar B moet komen. Zeker is dat er vaker overgestapt moet worden en dat de afstanden tussen de haltes groter worden. We zullen meer moeten zoeken en langer onderweg zijn.
Natuurlijk is een aantal lijnen minder bezet, maar maakt ze dat ook minder belangrijk voor de mensen die er gebruik van maken?

De SP vindt van niet!
Want het ze zijn voor sommige buurten de enige verbinding met het centrum naast eigen vervoer zoals bijv. de auto. Wij zijn niet voor meer autogebruik, zeker gezien de berichten over de ongezonde luchtkwaliteit. De SP vindt niet dat het moet gaan over hoe rendabel een lijn is, maar over fijnmazig, beschikbaar, veilig en betaalbaar openbaar vervoer voor iedereen! En dus gaat de SP actie voeren om deze plannen terug te dringen.

De komende weken zal de SP veelvuldig te vinden zijn op bus en tramhaltes met een folder en protest-handtekeninglijsten om gewapend daarmee in april de wethouder en het GVB te confronteren met het ongenoegen van Amsterdammer en hen aan te sporen dit onzalige plan naar de prullenbak te verwijzen.
U kunt daar ook aan meewerken. Folders en handtekeninglijsten kunt u afhalen bij het SP Actie-centrum aan de Laurierstraat 165bg of downloaden.

En wilt u uw ongenoegen in eigen woorden aan het papier toevertrouwen ? Mail dan naar ons gemeenteraadslid Meta Meijer: mmeijer@sp.nl

U bent hier