h

Open brief aan college over stalling Beursplein

27 maart 2006

Open brief aan college over stalling Beursplein

Geacht College, Zoals u ongetwijfeld weet, heeft de Gemeenteraad tot twee keer toe een motie aangenomen waarin het College werd verzocht de stalling Beursplein open te houden en de kosten daarvan te dekken uit het Mobiliteitsfonds. Na aanneming van de eerste motie, in december 2005 bij de behandeling van de begroting voor 2006, gaf wethouder Van der Horst aan de motie niet uit te willen voeren. Vervolgens diende de SP op 1 maart wederom een motie in waarin het College werd verzocht de aangenomen motie uit te voeren. Deze werd unaniem aangenomen.

Mijn verbazing en verontwaardiging was groot toen duidelijk werd dat (inmiddels demissionair) wethouder Van der Horst de uitvoerder, de Stichting Werkprojekten, opdracht heeft gegeven aansluitingen van onder andere gas en water op te zeggen. Met andere woorden: faciliteiten waardoor de stalling een bewaakte stalling is, worden verwijderd. De opdracht van de Raad was duidelijk; zij wil de bewaakte stalling handhaven. De kosten ervan zijn gedekt; de Raad is bereid hiervoor het Mobiliteitsfonds aan te spreken. Rest alleen nog de onverbeterlijke halsstarrigheid van de wethouder. Ik vind het onverteerbaar dat een demissionaire wethouder op deze manier, zonder de Raad te informeren, een zo duidelijke wens van de Raad in de wielen rijdt. Minachting van de Raad is wel de meest vriendelijke uitdrukking die ik ervoor vinden kan.

Middels deze brief eis ik dat de stalling onmiddellijk weer wordt opengesteld en gesubsidieerd. Ik had hier graag een vriendelijk verzoek van gemaakt, maar voorgaande verzoeken hebben blijkbaar onvoldoende indruk gemaakt. Ik verwacht op zeer korte termijn een schriftelijke bevestiging van de hernieuwde openstelling van de stalling van u, alsmede een excuusbrief van de wethouder met uitleg over de vertraagde uitvoering van de motie.

Met vriendelijke groet,

Meta Meijer,
SP fractie.

U bent hier