h

Amsterdammer kiest voor preventie

6 april 2006

Amsterdammer kiest voor preventie

Als het gaat om de veiligheid in buurten ziet ruim de helft van de Amsterdammers meer heil in preventieve dan in repressieve maatregelen. Dit is n van de antwoorden die de SP kreeg op haar vragen uit de Omnibus-enqute van de Dienst Onderzoek en Statistiek. “Het nieuwe college weet hierdoor meteen waar ze de nadruk op moeten leggen”, zegt SP-fractievoorzitter Remine Alberts.

Uit het onderzoek blijkt dat 53% van Amsterdam kiest voor preventieve maatregelen als jongerencentra, buurtregisseurs, het aanbieden van een baan aan hangjongeren of het verhogen van de uitkeringen. Slechts 22% geeft de voorkeur aan repressieve maatregelen. Alberts: “Het is duidelijk dat de Amsterdammer niet zit te wachten op een blowverbod of machtsvertoon van de politie”.

De SP vroeg ook of men zich veiliger voelt door de affiches van de campagne “Alle ogen helpen”, die bedoeld is om terroristische aanslagen te voorkomen. Een overgrote meerderheid van 78% zegt zich door deze posters niet veiliger te voelen. Slechts 20% voelt zich er wel veiliger door. “Hierdoor adviseren wij het nieuwe gemeentebestuur om geen publiek geld meer te stoppen in dergelijke nutteloze campagnes”, aldus Alberts.

De Omnibus-enqute wordt drie keer per jaar gehouden. De gemeenteraadsfracties mogen telkens vijf vragen aan de Amsterdammer voorleggen.

U bent hier