h

Nieuw College stap in goede richting

4 april 2006

Nieuw College stap in goede richting

Het nieuwe Collegeakkoord van PvdA en GroenLinks is vooralsnog een stap in de goede richting. De nadruk op armoedebestrijding, jeugd en milieu laten zien dat het nieuwe bestuur vooruitstrevender is dan het vorige. Anderzijds is nog onduidelijk wat het College gaat doen met woningbouw en integratie. 'We wachten af hoe het uiteindelijke akkoord er uitziet, maar we zijn verheugd over alle punten die Amsterdam socialer maken', aldus SP-fractievoorzitter Remine Alberts.

Op het gebied van veiligheid is het opvallend dat preventief fouilleren en gezichtsherkenning als een 'vrije kwestie' worden beschouwd. Het lijkt erop dat PvdA en GroenLinks hier niet uit zijn gekomen. De kans is groot dat de PvdA deze punten alsnog via de VVD regelt. Als dit vaker gebeurt, dan wordt Amsterdam er niet veel socialer op.

De SP kijkt uit naar het komende debat over het akkoord, omdat de Collegepartijen dan precies moeten laten zien waarin zij zich onderscheiden. Over de uitwerking van heikele punten als cameratoezicht, parkeerbeleid, de Zuidas en de verschraling van het openbaar vervoer is nog weinig bekend. Tot nu toe ziet Alberts wel enige vooruitgang, maar zij benadrukt ook dat een College met SP steviger zou inzetten op armoede, integratie en sociale woningbouw.

U bent hier