h

Positief akkoord mist daadkracht

12 april 2006

Positief akkoord mist daadkracht

Het nieuwe Collegeakkoord van PvdA en GroenLinks bevat positieve uitgangspunten. De investeringen in sociaal beleid, onderwijs en startende ondernemingen verdienen steun. Ook het verzet tegen de privatisering van Schiphol wordt door de SP gewaardeerd. Op veel onderdelen ontbreken echter concrete einddoelen, waardoor het akkoord daadkracht ontbeert. De SP zal de komende tijd aandringen op duidelijke streefdoelen als armoedebestrijding, schooluitval en werkgelegenheid.

Het akkoord bevat ook gemiste kansen. Door de halfslachtige voorstellen op het gebied van woningbouw, zal de hoeveelheid betaalbare woningen afnemen. Ook worden er geen voorstellen gedaan om gemengde scholen te bereiken. Gratis openbaar vervoer voor ouderen is niet overgenomen, terwijl dit wel werd bepleit door de Collegepartijen.

Toch geeft SP-fractievoorzitter Remine Alberts het nieuwe College het voordeel van de twijfel. Zij ziet goede mogelijkheden om SP-punten te verwezenlijken, zoals meer sociale woningbouw, betere integratie en de aanpak van de gemeentelijke bureaucratie. Anderzijds kan het College net zo goed mislukken, door het gebrek aan concrete einddoelen. "Het akkoord is beslist goedbedoeld, maar ook voorzichtig. Al met al is dit een eerste stap naar een socialer Amsterdam."

U bent hier