h

SP in Amsterdam nog actiever

26 april 2006

SP in Amsterdam nog actiever

Op de ledenvergadering van de SP-Amsterdam is besloten dat de partij in alle wijken van de stad actiever moet worden. Speciale aandacht gaat uit naar de wijken in Nieuw-West waar de kerngroepen nog jong zijn en niet in de deelraden zijn vertegenwoordigd. Daarnaast gaat het bestuur van de afdeling verder met het activeren van de leden zodat veel mensen betrokken zijn bij acties en het werk van de 35 Amsterdamse (deel)raadsleden.

)

De SP telt momenteel 2771 leden in Amsterdam. Om nieuwe leden te bereiken, worden er acties, discussies en scholingen georganiseerd. Uiteraard spelen ook de verkiezingen voor Provinciale Staten en Tweede Kamer in 2007 een hoofdrol spelen bij de komende activiteiten.

Op de ledenvergadering is een nieuw afdelingsbestuur voor twee jaar gekozen. Opnieuw wordt het bestuur aangevoerd door Laurens Ivens. Sinds de afgelopen verkiezingen is hij ook gemeenteraadslid, maar de leden vertrouwen erop dat hij deze beide functies goed kan combineren. Naast Laurens zijn Meta Meijer, Kees Alders, Jasper van Dijk, Rinske Tiedema, Henk Wichard en Hilde Zieleman herkozen. Nieuwe bestuursleden zijn Lucin Stpler, Neeltje Peters-van Gemert, Sadet Karabulut, Arjan Vliegenthart, Maureen van der Pligt, Andrea Niessen en Roya Moayyed. Daarnaast zit ook Remine Alberts als fractievoorzitter in het bestuur.

Het nieuwe bestuur gaat vol vertrouwen het komende jaar tegemoet. De campagne voor de verkiezingen van volgend jaar zijn begonnen. De SP-leden zetten zich volop in om opnieuw een grote overwinning te behalen.

U bent hier