h

Cohen moet ingrijpen in TCA-rechtzaak

10 mei 2006

Cohen moet ingrijpen in TCA-rechtzaak

Burgemeester Job Cohen zou actiever moeten optreden om het strafrechtelijk onderzoek tegen de TCA-top spoediger te laten verlopen. De SP-fractie heeft het college daarom schriftelijke vragen gesteld. Volgens minister Donner zal dit onderzoek nog vele maanden in beslag gaan nemen, omdat er geen hoge prioriteit aan gegeven wordt. Voor het imago van de Amsterdamse taxi?s is spoedige duidelijkheid echter zeer hard nodig.

Minister Donner maakte vorige week bekend dat het strafrechtelijk onderzoek dat in 2000 is gestart nog zeker tot het najaar zal duren. De Ondernemingskamer van het Gerechtshof heeft al wel geconstateerd dat er financieel veel verkeerd is gegaan. SP-raadslid Meta Meijer: "Hierdoor is er weer een flinke deuk gekomen in het imago van de Amsterdamse taxi?s. Daarom is snelle duidelijkheid over het handelen van de TCA zeer gewenst."

Formeel heeft de burgemeester geen invloed op het tempo van het strafrechtelijk onderzoek. Volgens SP-raadslid Laurens Ivens moet dat hem er vooral niet van weerhouden zich hier actief mee bezig te houden. "De burgemeester kan wel degelijk aangeven bij Justitie hoe groot het belang is van spoedige duidelijkheid. Hierin verwacht ik dat hij zich niet achter procedures verschuilt maar opkomt voor de Amsterdamse taxibranche."

U bent hier