h

Overhandiging handtekeningen voor behoud buslijnen

12 mei 2006

Overhandiging handtekeningen voor behoud buslijnen

Namens meer dan 7000 gebruikers van het Openbaar Vervoer in en om Amsterdam maakte een delegatie van passagiers en SP'ers bij het GVB en het ROA bezwaar tegen de aanstaande wijzigingen in de dienstregeling. Hierbij illustreerden ze de gevolgen van het wegvallen, inkorten en rechttrekken van tientallen buslijnen en tram 6 aan de hand van hun persoonlijke situaties en verhalen van passagiers, die in de toekomst hun reistijd zien verdubbelen en vaker moeten overstappen. Bij deze bijeenkomst waren, naast het hoofd OV van het ROA en de directeur Vervoer van het GVB, ook enkele beleidsmedewerkers aanwezig.

Aanbieding handtekeningen OV actie)

Hoewel een aanpassing van de plannen op korte termijn uitgesloten werd, beloofden beide partijen dat de implementatie ervan kritisch gevolgd zou worden. Als er zich na drie maanden nog evidente knelpunten voordoen, zal worden bezien of aanpassingen noodzakelijk zijn. De SP wil hier niet op wachten en gaat verder met de protestactie, onder andere door het aanbieden van de handtekeningen bij de wethouder van Verkeer en Vervoer in Amsterdam.

U bent hier