h

Politie Amsterdam overtreedt Wet leeftijdsdiscriminatie

17 mei 2006

Politie Amsterdam overtreedt Wet leeftijdsdiscriminatie

Door in vacatures een leeftijdseis op te nemen heeft de Politie van Amsterdam de Wet op de leeftijdsdiscriminatie overtreden. In twee vacatures werd zonder motivatie een maximale leeftijd van 45 jaar gesteld. Volgens het Meldpunt Discriminatie Werk en Sollicitatie is de gemeente Amsterdam koploper als het gaat om discriminerende vacatures. SP-fractievoorzitter Remine Alberts heeft het College vandaag om opheldering gevraagd.

Remine Alberts)

De leeftijdseis van 45 jaar werd gesteld in vacatures voor de functies Hoofdagent - Generalist en Operationeel Assistent. Volgens het Ministerie van Sociale Zaken mag de politie niet selecteren op leeftijd zonder daarvoor een duidelijke motivatie te geven. De Amsterdamse politie heeft daarom de wet overtreden en is strafbaar. Het Ministerie werkt momenteel aan een sanctiemodel.

Door het Meldpunt werden in totaal bij ruim vijfhonderd bedrijven vacatures gevonden waarin discriminerende eisen werden gesteld. De bedrijven zijn opgenomen in een zwartboek, wat aangeboden is aan Minister de Geus.

Schriftelijke Vragen
Wij ontvingen een schrijven van het Landelijk Meldpunt Discriminatie Werk en Sollicitatie. Daarin las ik dat ruim 200 bedrijven bij vacatures discrimineren op leeftijd, waaronder de politie van Amsterdam. De politie zou - in totaal - driemaal in een vacature leeftijdsdiscriminatie hebben toegepast. Het betreft onder andere de vacature Hoofdagent - Generalist met als leeftijdeis: maximaal 45 jaar en de vacature voor een Operationeel assistent, met eveneens een maximale leeftijdseis van 45 jaar. Een en ander is in strijd met de wet leeftijdsdiscriminatie. De politie van Amsterdam heeft bijgevolg deze wet overtreden.
In het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde wil ik u de volgende vragen voorleggen.

1. Klopt het bovenstaande, ofwel is het waar dat de politie in vacatures leeftijdsgrenzen hanteert.
2. Zo nee, hoe zit het dan, kunt u dat uitleggen.
3. Zo ja, heeft dat nog gevolgen, immers op leeftijd discrimineren en dat ongemotiveerd mag niet. Ik neem dus aan dat u er wat aan gaat doen. Graag toelichting.
4. Het Meldpunt komt binnenkort met een zwartboek. Amsterdam staat daarin met stip bovenaan. Vorig jaar hoorden wij dat bij het CWI soms vacatures worden opgehangen die discrimineren op leeftijd. Bij navraag bleek het CWI de volgende richtlijn te hanteren: dit soort advertenties worden opgehangen als er enige motivering wordt gegeven voor de gevraagde leeftijd. Opmerkelijk was dat elke motivering werd geaccepteerd, daar waren geen specifieke regels voor. Mijns inziens voorkom je op die manier, geen regels voor motiveringen, geen leeftijdsdiscriminatie. Bent u dat met mij eens?
5. Zo ja, wat gaat u er aan doen?
6. Zo nee, kunt u dat uitleggen?

Remine Alberts
SP-gemeenteraadslid

U bent hier