h

Recht op bijstand voor psychiatrische patinten

17 mei 2006

Recht op bijstand voor psychiatrische patinten

In antwoord op schriftelijke vragen van de SP-fractie laat het College van B&W weten dat personen die gedwongen zijn opgenomen in de geestelijke gezondheidszorg wl een uitkering wordt verstrekt. Het College is het gelukkig met de SP eens dat het onacceptabel is dat deze personen tijdens hun gedwongen opname geen inkomen hebben.

Volgens de Wet Werk en Bijstand zou iedereen die "rechtens van zijn vrijheid is beroofd" van bijstand moeten worden uitgesloten. Het College zegt dat het Ministerie van Justitie financieel verantwoordelijk is voor deze groep mensen. Dat Ministerie heeft die verantwoordelijkheid tot nu toe echter niet genomen. Zolang deze situatie zo blijft zal de gemeente Amsterdam de bijstandsuitkering van psychiatrische patinten blijven uitkeren. Tevens zal het College er bij het Ministerie van Justitie op aandringen om de kosten van levensonderhoud van deze groep mensen voor zijn rekening te nemen.

U bent hier