h

Verplichte huiszoekingen onacceptabel en overbodig

15 mei 2006

Verplichte huiszoekingen onacceptabel en overbodig

Door de vorige week geleverde kritiek van SP en GroenLinks op de huisbezoeken van de DWI heeft Wethouder Sociale Zaken Aboutaleb een sprong vooruit gemaakt. Hij wil de huisbezoeken wettelijk verplicht stellen voor iedereen; ook de bestaande gevallen. Volgens gemeenteraadslid Sadet Karabulut is een dergelijke maatregel onacceptabel. Karabulut: "Zo'n maatregel stigmatiseert en criminaliseert een groep mensen waarvan de rechtmatigheid van de uitkeringen al is onderzocht".

Sadet Karabulut)

In de reacties die via bijstandsgerechtigden, de bijstandsbond en advocaten bij de SP-fractie zijn binnengekomen blijkt dat er ernstige fouten worden gemaakt bij de uitvoering van de huidige regelingen. Hierdoor zijn veel mensen in ernstige problemen geraakt. Dit leidt tot een toenemende bestaansonzekerheid bij grote groepen Amsterdammers en draagt bij aan een vergroting van de armoede. Karabulut: "Laat de wethouder eerst maar de bestaande misstanden aanpakken in plaats van de rechten van een toch al zwakke groep burgers aan te tasten".

De SP-fractie is een voorstander van het opsporen en bestrijden van fraude. Karabulut: "Huisbezoeken zijn prima, maar alleen als er aanwijzingen voor zijn". Door de nieuwe maatregel worden deze mensen bij voorbaat behandeld als fraudeur terwijl zij gewoon recht hebben op een
bijstandsuitkering. Bovendien is een dergelijk bezoek een ernstige aantasting van de privacy en van het individu. "Daar kan een Wethouder van Sociale Zaken toch nooit voor zijn", aldus Karabulut. Ook ontbreekt het aan duidelijke en eenduidige voorschriften waardoor mensen hun rechten en plichten niet kennen. Het gemeenteraadslid overweegt een interpellatie aan te vragen bij de eerst volgende raadsvergadering om bovenstaande kwestie aan de orde te stellen.

U bent hier