h

Aboutaleb weigert beleid aan te passen

14 juli 2006

Aboutaleb weigert beleid aan te passen

De SP heeft deze week in de gemeenteraad opnieuw opheldering gevraagd over de onbehoorlijke wijze waarop huisbezoeken om bijstandsfraude op te sporen door de Dienst Werk en Inkomen worden uitgevoerd. Een alternatief voorstel van de SP om heldere, controleerbare regels op te stellen voor de huisbezoeken, heeft het niet gehaald. SP-raadslid Sadet Karabulut: 'dit is een bijzonder onverschillige houding van wethouder Aboutaleb die deel uitmaakt van een College dat zegt sociaal en rechtvaardig beleid te voeren'.

De afgelopen periode heeft de SP keer op keer gepleit voor aanpassing van het beleid maar de wethouder wilde niet wijken. Karabulut: 'het huisbezoek om bijstandsfraude op te sporen is een zwaar middel waarmee zorgvuldig omgegaan moet worden. Hoewel de ombudsman een vernietigend rapport heeft geschreven over de huisbezoeken, weigeren de Collegepartijen controleerbare spelregels vast te leggen in een gemeentelijke verordening. Ze zijn blind voor de waarheid en overtuigt van het eigen gelijk'. Wel heeft de wethouder schoorvoetend ingestemd met het voorstel om een aantal aanbevelingen van de ombudsman voor verbetering van de informatievoorziening en de werkwijze over te nemen.

Aanleiding voor de raadsactualiteit van de SP was het op 3 juli jl. gepubliceerd onderzoek 'Onverwacht huisbezoek' van de Gemeentelijke Ombudsman. De Gemeentelijke Ombudsman schrijft in zijn rapport dat de wijze waarop de huisbezoeken worden uitgevoerd onbehoorlijk is, niet voldoet aan de privacyvereisten en stoelt op een zwakke juridische basis.

U bent hier