h

Amsterdammer wil gratis openbaar vervoer voor ouderen

27 juli 2006

Amsterdammer wil gratis openbaar vervoer voor ouderen

Uit een onlangs verschenen onderzoek van de dienst Onderzoek & Statistiek, blijkt dat acht van de tien Amsterdammers gratis openbaar vervoer voor ouderen belangrijk vindt. De Amsterdammers zijn bovendien van mening dat de collegepartijen hun verkiezingsbelofte alsnog moeten nakomen.

Hoewel de collegepartijen PvdA en Groen Links tijdens de verkiezingscampagnes hamerden op het belang van gratis openbaar vervoer voor ouderen in de stad, maakt dit geen onderdeel uit van het programakkoord van het rood-groene college. De SP is voorstander van goed, betaalbaar en dekkend net van openbaar vervoer in de stad en pleit al jaren voor een experiment met gratis openbaar vervoer voor ouderen. Op verzoek van de SP is deze vraag nu voorgelegd aan de Amsterdammer en die heeft zich duidelijk uitgesproken. Alle ondervraagden zijn van mening dat het College gratis openbaar vervoer alsnog moet opnemen in het collegeprogramma.

Raadslid Sadet Karabulut: 'de PvdA en Groen Links hebben in verkiezingstijd beloftes gedaan en belofte maakt schuld. Zij krijgen een steun in de rug van de Amsterdammer die zich duidelijk heeft uitgesproken voor gratis openbaar vervoer voor ouderen. Veel ouderen moeten rond komen van een laag inkomen, door gratis openbaar vervoer kunnen zij vaker de deur uit. Dat is goed voor de sociale contacten en tegen vereenzaming'. De SP Amsterdam zal een voorstel indienen waarin gepleit wordt voor gratis openbaar vervoer voor ouderen.

In hetzelfde onderzoek zijn vragen gesteld over hoe de Amsterdammer denkt over de campagne I Amsterdam. Een groot deel van de ondervraagden - 60% - is van mening dat de campagne niet zal bijdragen aan een beter imago van het stadsbestuur. De ondervraagden zien liever dat de extra 2 miljoen euro die het College voor het programma heeft uitgetrokken, besteed wordt aan o.a. meer en gratis openbaar vervoer.

U bent hier