h

Besparen op ambtenaren

29 juli 2006

Besparen op ambtenaren

In het Parool van 29 juli is een opiniestuk van SP-raadslid Laurens Ivens te lezen. Hij pleit ervoor om niet te bezuinigen op voorzieningen voor Amsterdammers, maar te bezuinigen op de ambtenaren en politici. Het artikel is ook hier te lezen.

Laurens Ivens)

Het college heeft aangegeven om op alle diensten tien procent te willen gaan bezuinigen om zijn plannen voor de komende 4 jaar te kunnen bekostigen. Het uitgangspunt van het college de Amsterdammers zo min mogelijk met de bezuingingen te treffen wordt echter niet opgevolgd. Door te snijden in de dienstverlening van het Natuur en Milieu Educatie Centrum, het Amsterdams Historisch museum, het Meldpunt Ongewenst Huurgedrag, de Amsterdamse Sportraad en Slachtofferhulp en het verhogen van de hondenbelasting, treft het college wel degelijk de Amsterdammer. De toeristenbelasting, het ambtenarenapparaat, de bestuurslagen en de vergoedingen voor politieke partijen worden ontzien. Dit terwijl wethouder Asscher eerder nog te kennen gaf juist te gaan snijden in eigen vlees.

De SP wil dat het huidige college niet gaat bezuinigen op Amsterdammers, maar op haar eigen kosten. Als tien procent wordt bezuinigd op het ambtenarenapparaat scheelt dit al snel 100 miljoen euro op jaarbasis. Een reorganisatie bij de bestuursdienst lijkt dan ook erg wenselijk en kan veel meer opleveren dan wat het college nu voorstelt.

Om de Amsterdammers inderdaad te ontzien bij de bezuinigingen zou het college de hondenbelasting niet moeten verhogen, maar de toeristenbelasting wel. Daarnaast zou er bezuinigd kunnen worden op de bestuurslagen en op het ambtenarenapparaat. Met de wirwar van deelraden, gemeente, kaderwetgebied en provincie is de besluitvorming over Amsterdam allesbehalve efficint. Daar is winst te behalen.

De gemeenteraad zou hierbij het goede voorbeeld kunnen geven door te beginnen met bezuinigen op hun eigen kosten. In 2004 kregen de huidige zes partijen in de raad bij elkaar nog ruim 1,3 miljoen euro aan ondersteuning. Daar kan met gemak tien procent van af.

Laurens Ivens
Gemeenteraadslid SP Amsterdam

U bent hier