h

Commercieel GVB zorgt slecht voor haar bussen

21 juli 2006

Commercieel GVB zorgt slecht voor haar bussen

De SP heeft grote zorgen over de veiligheid van de bussen van het GVB. Bij een recente controle werden 15 van de 25 bussen door de politie van de weg gehaald. Met de verzelfstandiging in het vooruitzicht, vreest de SP dat het risico op onveilige bussen nog verder zal stijgen.

De afgelopen jaren is het GVB steeds meer gedwongen om marktgericht te werken. Dit komt er met name op neer dat het GVB moet bezuinigen. Het lijkt er sterk op dat dit ten koste is gegaan van de controle en het onderhoud van de bussen. Volgens SP-raadslid Laurens Ivens mag onderhoud nooit een sluitpost zijn. 'Bij het GVB dient voorop te staan dat klanten veilig en servicegericht vervoerd worden. Hier mag niet op gekort worden.'

Binnenkort zal het GVB geheel verzelfstandigd worden. Ivens: 'Het college kan maar beter deze verzelfstandiging geen doorgang laten vinden. De marktorintatie van het GVB lijkt nu al niet de klant ten goede te komen. Dan moeten we er toch niet aan denken dat het GVB nog verder van het publieke belang geplaatst wordt.'

U bent hier