h

Referendum nodig over besluit dubbelstad

25 juli 2006

Referendum nodig over besluit dubbelstad

Een referendum over een mogelijke dubbelstad Almere-Amsterdam biedt de beste garantie op een doordacht besluit. Uit recent onderzoek blijkt dat een meerderheid van de Amsterdammers een referendum over dit onderwerp wenselijk vindt. SP-raadslid Laurens Ivens ondersteunt deze wens: 'Door een referendum wordt de politiek gedwongen om het evenwicht tussen extra huisvesting, natuur en recreatie zorgvuldig af te wegen.'

Laurens Ivens)

Zowel Amsterdam als Almere willen graag meer woningen bouwen en de beide steden dichter bij elkaar brengen. Het IJmeer zou daarvoor bebouwd moeten worden. Ook zou er een verbinding door het IJmeer moeten komen om te zorgen dat mensen snel tussen beide steden kunnen reizen. Op zich een begrijpelijk uitgangspunt, alleen zal dit wel betekenen dat de ruimte voor natuur en recreatie zal verminderen. Wellicht dat de verminderde ruimte gecompenseerd kan worden door een hogere kwaliteit, maar dat moet nog blijken.

De SP wil graag dat er meer woningen bijgebouwd worden, maar daarbij dient rekening gehouden te worden met de gevolgen voor natuur en milieu. Bouwen in het IJmeer is dan ook alleen toelaatbaar als er voldoende natuurcompensatie komt en er minder uitstoot door het verkeer komt. Autoluwe wijken met goed openbaar vervoer zijn voor de SP een vereiste. Onderzoek moet uitwijzen of er voldoende winst te behalen is voor natuur en milieu, die opweegt tegen de aantasting van het IJmeer.

Ivens: 'Door het besluitvormingsproces te beindigen met een referendum zullen bestuurders geprikkeld worden om meer met natuur en milieu rekening te houden. Het zou de bestuurders sieren als zij aangeven niet te gaan bouwen in het IJmeer, voordat dit aan de bevolking is voorgelegd. Uiteraard moeten de steden de uitslag van het referendum serieus nemen. De eerdere referenda over IJburg, de Noord-Zuidlijn en het GVB werden simpelweg genegeerd. Dat was een sof en dus slecht voor de democratie. Ik ga ervan uit dat het stadsbestuur daarvan heeft geleerd en de uitslag van het referendum over een dubbelstad wl respecteert.'

U bent hier