h

Struisvogelpolitiek college: 69 miljoen extra voor Noord-Zuidlijn

18 juli 2006

Struisvogelpolitiek college: 69 miljoen extra voor Noord-Zuidlijn

De SP verwijt het College dat er veel te laconiek vanuit gegaan is dat de rechter de gemeente in het gelijk zou stellen over de rechtzaak over de Noord-Zuidlijn. Het College is van mening dat Amsterdam recht heeft op een hogere Rijksvergoeding vanwege de gestegen bouwkosten van de Noord-Zuidlijn. Het Rijk hanteert een lager indexeringscijfer dan volgens de gemeente rechtvaardig is. Het Rijk gaat ervan uit dat ze aan haar verplichtingen heeft voldaan door in een keer een groot bedrag ter beschikking te stellen, op voorwaarde dat overige kostenstijgingen voor risico van Amsterdam zijn. Op maandag 17 juli stelde de rechter de gemeente in het ongelijk, waardoor een strop ontstaat van 69 tot 140 miljoen euro.

Meta Meijer)

SP-raadslid Meta Meijer is niet verbaasd over de uitspraak van de rechter. 'Over deze kwestie heb ik jarenlang strijd gehad met wethouder Van der Horst. Mijn stelling was dat de kans heel klein is dat de rechter Amsterdam een hoger indexcijfer en dus ook hogere vergoeding toekent dan andere gemeenten. Ik heb er dan ook altijd voor gepleit dit risico op te nemen in de boeken en er een reservering voor aan te leggen. Van der Horst bleef altijd glashard volhouden dat Amsterdam de zaak zou winnen en beschuldigde de SP ervan angst te zaaien en weerstand te kweken. Ook de nieuwe wethouder Herrema huldigde dit standpunt. Nu kun je zien dat de gemeente al jarenlang struisvogelpolitiek bedrijft. Niet alleen door in 2002 te beweren dat de Noord-Zuidlijn geen cent meer zou kosten, maar ook door vol te houden dat het Rijk veroordeeld zou worden tot het uitkeren van een hogere vergoeding.'

'Gelijk krijgen is vaak wel lekker', vindt Meijer, 'maar in dit geval niet. Het zal de Amsterdammer weer meer geld kosten, een bedrag ergens tussen de 69 en 140 miljoen euro. Het College had dit kunnen en moeten voorzien. Dat neem ik ze zeer kwalijk. Als Herrema in hoger beroep gaat en weer beweert dat Amsterdam geen risico loopt, maakt hij zich volstrekt belachelijk.'

U bent hier