h

5 en 6 augustus: Protestweekend tegen de oorlog

3 augustus 2006

5 en 6 augustus: Protestweekend tegen de oorlog

Laat ook je protestgeluid horen en doe mee met de acties in o.a. Amsterdam, Den Haag, Groningen, Leiden, Rotterdam en Utrecht.
Zie meer informatie op: http://www.stopoorlog.nl

Luid de Noodklok: Stop de oorlog tegen Libanon en de Palestijnen!

Wereldwijd wordt er geprotesteerd tegen de bloedige Isralische agressie tegen Libanon en de Palestijnen. De afgrijselijke dood van tientallen kinderen in Qana heeft het verzet tegen de oorlog verder vergroot. Wereldwijd vreest men een escalerende oorlog in het hele Midden-Oosten.Met steun van de VS wordt Libanon elke dag verder verwoest, net als de Gazastrook en bezet Palestijns gebied elders. Terwijl er al honderden dodelijke slachtoffers zijn gevallen, voert Isral haar oorlogsvoering zelfs op. Ondertussen leveren de VS extra wapens, mogelijk ook via Schiphol en Nederlandse havens. De Nederlandse regering is volgzaam en zwijgzaam.

De gevangenneming van drie Isralische soldaten wordt als alibi gebruikt om met zwaar militair overwicht de hele Libanese en Palestijnse bevolking te terroriseren. Aan de systematische, jarenlange gijzeling van de Palestijnen wordt voorbijgegaan. Bovendien worden duizenden van hen gevangen gehouden in Isralische gevangenissen ? waaronder vele vrouwen en minderjarigen.

Voor Condoleezza Rice echter zijn deze verschrikkingen slechts de 'geboortepijnen van een nieuw Midden-Oosten'. Onder het mom van de 'War on Terror' staat de regering-Bush vierkant achter dit offensief, waarbij zij ook Syri en Iran probeert in de oorlog te betrekken. Ondertussen laat de Europese Unie het slechts bij een magere veroordeling. De Nederlandse regering weigert zelfs de oproep tot een onmiddellijke en onvoorwaardelijke wapenstilstand te steunen en blijft stil, maar wie zwijgt stemt toe.

Wij niet. In Amsterdam demonstreerden we op 22 juli met duizenden tegen de oorlog. Een coalitie van Palestijnen, Libanezen en Nederlanders, joden, moslims, christenen, socialisten en vele anderen trok in een bonte proteststoet door de stad. Diezelfde dag demonstreerden ook vele duizenden mensen in de rest van de wereld. Ons verzet gaat door. We moeten de noodklok blijven luiden voor de humanitaire ramp die plaatsvindt.

We eisen van de Nederlandse regering een krachtige oproep voor een onmiddellijk, onvoorwaardelijk staakt-het-vuren en een einde aan de bezettingspolitiek van Isral en de VS. Binnen de internationale gemeenschap moet Nederland zich nu daadwerkelijk inzetten voor een vredesregeling gebaseerd op het internationaal recht. Bovendien zijn er concrete maatregelen nodig die Isral onder druk zetten. Daarom pleiten we in ieder geval voor de onmiddellijke terugroeping van de Nederlandse ambassadeur uit Isral en een verbod op wapenleveranties aan Isral via Nederland.

Stop de oorlog! Stop de steun aan Isral en de VS!

U bent hier