h

Krista van Velzen voert actie tegen wapendoorvoer naar Isral

16 augustus 2006

Krista van Velzen voert actie tegen wapendoorvoer naar Isral

SP Tweede-Kamerlid Krista van Velzen heeft vandaag aktie gevoerd tegen de doorvoer van wapens naar Isral via de luchthaven Schiphol. Samen met aktivisten van de Campagne tegen Wapenhandel, GroenLinks, Haags Vredesplatform, Internationale Socialisten, Nederlands Palestina Komitee, Palestijnse Gemeenschap Nederland, Socialistische Partij, Stop de Bezetting, en Stop de Oorlog protesteerde zij op de luchthaven tegen het beleid van zowel de Nederlandse regering als de directie van Schiphol om deze wapentransporten ongecontroleerd door te laten gaan. Nederland zou volgens Van Velzen beter per direct een wapenembargo moeten invoeren in plaats van wapenhandel met Isral te stimuleren.

Actievoerders op Schiphol)

Nederland verleent momenteel geen vergunningen voor de export van wapens vanuit Nederland naar Isral, juist omwille van de spanning met Libanon en de Palestijnse gebieden. Tegelijkertijd worden er via Schiphol grote wapentransporten doorgelaten met in de afgelopen twee maanden zelfs een forse toename. Van Velzen: ?Nederland heeft de mogelijkheden om de doorvoer van wapens naar Isral aan banden te leggen maar doet het niet. Dat getuigt van een enorme hypocrisie. Als wij, terecht, vinden dat het in tijden van gewapende conflicten ongewenst is om wapens te leveren, dan moeten wij andere landen ook niet de faciliteiten leveren om dit alsnog en via Nederlands grondgebied te doen. Dat wapenvluchten vanuit de VS ongecontroleerd via Schiphol naar Isral gaan, toont aan dat ons wapenexportbeleid zo lek is als een mandje. Nederland wordt door dit lakse beleid moreel medeverantwoordelijk voor de schending van mensenrechten tijdens beide conflicten.

Ook in Groot-Brittanni en Ierland is de afgelopen weken geprotesteerd tegen wapenvluchten die vanuit die landen naar Isral plaatsvinden. De Ierse regering besloot al eind juli om dergelijke transporten via vliegveld Shannon voortaan te verbieden. De Nederlandse regering zou dat voorbeeld moeten navolgen.

Uit recente antwoorden op Kamervragen blijkt dat in 2005 76 wapenzendingen via Schiphol naar Isral zijn aangemeld. Ook in de maanden juni en juli van dit jaar, direct voorafgaand aan de Isralische inval in Libanon, heeft Nederland nog 23 wapenvrachten doorgelaten. Onder de doorgevoerde wapens ? veelal afkomstig uit de Verenigde Staten ? zitten vele tientallen miljoenen stuks munitie en onderdelen daarvan. Uit de antwoorden blijkt tevens dat de regering geen reden ziet die doorvoer een strobreed in de weg te leggen. Daaruit mag geconcludeerd worden dat nog steeds wapens via Schiphol naar Isral worden vervoerd en is het aannemelijk dat die bestemd zijn voor de oorlog tegen Libanon en/of de Palestijnen.

U bent hier