h

Otapan ook weigeren in Amsterdam

29 augustus 2006

Otapan ook weigeren in Amsterdam

De SP roept burgemeester Cohen en havenwethouder Asscher op om asbestschip de Otapan in de Amsterdamse haven te weigeren. De Turkse milieuminister Osman Pepe heeft het sloopschip met 54.000 kilo niet tot Turkije toegelaten. Amsterdam zou dit voorbeeld moeten volgen en staatssecretaris Van Geel moeten aansporen het schip niet naar een haven te laten slepen waar veel mensen omheen wonen.

Otapan)

Volgens SP-fractievoorzitter Remine Alberts is het buitengewoon onveilig om een schip met zoveel asbest in de Amsterdamse haven te leggen. 'De Otapan heeft jaren in onze haven gelegen en daarmee de gezondheid in gevaar gebracht. Nu dit schip hier eindelijk verdwenen is, moeten we het zeker niet weer toelaten.'

SP-raadslid Laurens Ivens denkt dat de burgemeester en wethouder voldoende mogelijkheden hebben om het schip uit de haven te weren. 'Het schip valt onder nationale bevoegdheid. Er is dus geen enkele reden waarom dit schip juist in de dichtbevolkte Amsterdamse haven moet komen te liggen. Wel zou het goed zijn als de staatssecretaris nu eindelijk gaat zorgen voor een verantwoorde sloop van dit schip in een dunbevolkte scheepswerf.'

U bent hier