h

School hoeft niet te bedelen

2 oktober 2006

School hoeft niet te bedelen

De SP wil dat stadsdeel Centrum 37.500 euro aan Basisschool Oostelijke Eilanden beschikbaar stelt voor het geschikt maken van de school voor tussenschoolse opvang. De basisschool is wettelijk verplicht tussenschoolse opvang aan te bieden, maar moet daarvoor investeren. Stadsdeel Centrum houdt de hand op de knip, op formele gronden. Onacceptabel, vindt SP-deelraadslid Erica Wever.

De regeling van het stadsdeel en de centrale stad, op grond waarvan scholen geld voor verbouwingen kunnen krijgen, voorziet niet in het soort aanpassingen dat Basisschool Oostelijk Eilanden nodig heeft: de isolatie en bekleding van een betonnen vloer in een voormalige buitenruimte, zodat kleine kinderen er tussen de middag kunnen spelen. Stadsdeelwethouder Will Codrington legde uit: ,,Als we de school hierin nu tegemoet komen, scheppen we een precedent. Dan staat de hele regeling op de helling. We hebben daar afspraken over met alle scholen in het centrum, die kunnen we niet zomaar opzij zetten.'' SP-deelraadslid Wever nam hiermee geen genoegen. Wever: ,,Daar heeft die school niets aan, die vraagt nu al twee jaar om de noodzakelijk aanpassing." De SP leek een groot deel van de raad achter zich te hebben.

Wever zal bij de begrotingsbehandeling, komende maand, aandringen op het vrijmaken van de benodigde 37 mille. ,,Het kan toch niet zo zijn dat die school niet aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen omdat het stadsdeel een of ander ingewikkelde regeling heeft. Die kinderen worden ziek als ze op zo'n kille, kale betonnen vloer over moeten blijven." Wever kreeg bijval uit de raad. Ook zal de SP de regeling zelf ter discussie stellen. De regeling is een voorbeeld van stroperige en bureaucratische besluitvorming tussen stadsdelen en centrale stad.

U bent hier