h

Motie

23 november 2006

Motie

Motie subsidie Stichting Service Platform Amsterdam

De Stadsdeelraad van Amsterdam-Zuidoost in vergaderin bijeen op 23 november 2006;

Kennis genomen hebbende van:

- Aanvraag Subsidie van het Bestuur Stichting Service Platform Amsterdam aan de SP-Fractie.

Constaterende:
- dat het in verband met de verslechteringen binnen de sociale zekerheid noodzaakelijk is een plek te hebben waar mensen die buiten het system vallen een onafhankelijke hulp krijgt.
- dat het gezien het feit dat de Stichting het afgelopen jaar ruim 300 nieuwe clinten heeft geholpen moet in staat worden gesteld het werk kunnen blijven voortzette.
- dat de Stichting ten aanzien van clintbemiddeling waarvan de jaarlijkse kosten ongeveer 15.000 euro bedragen, financil onder grote druk komt te staan.
- dat in verband met de vernieuwing Bijlmermeer het gedeelte waarin het kantoor zich bevindt wordt gesloopt brengt dit aanzienlijke financle consequenties met zich mee. Heeft de stichting een nieuw kantoor nodigdt om hun werk voortzetten en uit te breidden.

Besluit het Dagelijkse Bestuur op te dragen:
1- De Rochdale verzoeken een vervangende bedrijfsruimte voor de Stichting te zoeken tegen dezelfde conditie als voor de huidige huisvesting gelden.
2- Een bedrag ter beschikking te stellen van 15.000, euro ten laste van het budget maatschappelijke dienstverlening.

En gaat over tot de orde van de dag.

Noush Saranjam
Fractievoorzitter SP-Zuidoost

U bent hier