h

Amendement

14 december 2006

Amendement

Amendement Regeling werkwijze raad en indeling commissies

amendement, ingediend in de vergadering van de deelraad van 14 december 2006
bij agendapunt 4
Regeling Werkwijze raad en indeling commissies (beleidsveld dierenwelzijn)

Wij stellen voor dat de deelraad het volgende besluit neemt:

De raad van het Stadsdeel Amsterdam-Centrum,

gelezen bijlage 3 bij het voorstel van het presidium voor de Regeling op de Werkwijze en het voorstel voor een definitieve raadscommissie-indeling, waarmee het beleidsveld dierenwelzijn wordt ondergebracht onder de commissie Openbare Ruimte en Verkeer;

overwegende,

dat dieren openbare ruimte noch verkeer zijn, en ook niet als zodanig behandeld behoren te worden;

dat het feit dat dieren hun sporen achterlaten in de openbare ruimte in de vorm van bijvoorbeeld duiven- en hondenpoep geen doorslaggevend criterium kan zijn voor onderbrenging in een bepaalde commissie;

dat hetzelfde geldt voor het feit dat dieren regelmatig verkeersslachtoffer worden, temeer daar voor aangereden dieren de zorg voor hun welzijn voorop dient te staan;

dat het woord 'dierenwelzijn' reeds aangeeft dat wij hierbij in de eerste plaats behoren te denken aan welzijn;

dat welzijn ten aanzien van mensen wordt behandeld in de commissie Welzijn en Onderwijs en voor het welzijn van dieren precies hetzelfde behoort te gelden;

besluit:

in de definitieve raadscommissie-indeling onder Openbare Ruimte en Verkeer te laten vervallen: Dierenwelzijn, en onder Welzijn en Onderwijs toe te voegen: Dierenwelzijn.

A. Niessen
J.M. Bruggeman
P.J.M. Duijndam
J.P. Lahaise
E.N. Wever

U bent hier