h

Geen steun voor prijsvraag om toeristen mee te laten betalen aan Amsterdam

21 december 2006

Geen steun voor prijsvraag om toeristen mee te laten betalen aan Amsterdam

Er komt geen prijsvraag voor ideen om toeristen vrijwillig mee te laten betalen aan Amsterdam. Genspireerd door de Trevi-fontein in Rome, of Coney Island in New York die deze steden duizenden euro's opleveren, heeft de SP voorgesteld om in Amsterdam op een creatieve manier naar een dergelijke inkomstenbron op zoek te gaan.
Helaas steunden de overige partijen deze motie niet.

null)

De afgelopen jaren diende de SP vaak een motie in om de toeristenbelasting te verhogen. Deze moties konden telkens niet op voldoende steun rekenen. Wel beloofde de gemeenteraad nog eens na te denken over de hoogte van de toeristenbelasting om tegemoet te komen aan een wens van destijds scheidend-raadslid Willem Paquay. De prijsvraag waar de raad vandaag niet toe besloten heeft, had als doel om een nieuwe trekpleister in de stad te krijgen die geld oplevert in plaats van kost.

null)

Bij het vaststellen van de begroting 2007 diende de SP dit voorstel in. SP-raadslid Laurens Ivens denkt dat toeristen best bereid zijn iets te betalen als ze er maar een leuke attractie bij zien. "Amsterdam is een mooie stad die terecht veel toeristen trekt". Met een extra attractie kunnen we nog meer toeristen trekken en tegelijk de inkomsten van onze stad vergroten. Twee vliegen in n klap dus." Wethouder Asscher opperde al een eerste idee voor deze prijsvraag. Hij vindt de bouwput van de Noord-Zuidlijn wel een geschikte plek om toeristen geld in te laten gooien. Helaas gaat dit plan dus ook niet door.

U bent hier