h

Mondelinge vragen over de stadsdeelsecretaris

19 december 2006

Mondelinge vragen over de stadsdeelsecretaris

De afgelopen week is er in de gemeenteraad van Amsterdam gesproken over de uitkomst van het onderzoeksrapport van de gemeente Amsterdam en het ministerie van VROM over de gebeurtenissen rond het gifschip Probo Koala. Dit onderzoek laat ten aanzien van de rol van de gemeente Amsterdam en haar diensten een schokkend beeld zien.

In het Parool van 14 december verscheen vervolgens het bericht 'Vos: echec gifschip schuld ambtenaar'. Hierin wordt gesteld dat Wethouder Marijke Vos (GroenLinks) van Milieu haar topambtenaar Joke Goedhart van de milieudienst grotendeels de schuld geeft van het debacle met het gifschip Probo Koala.

Joke Goedhart is benoemd tot stadsdeelsecretaris van Zeeburg. Dertien december ontving de raad een brief waarin een toelichting werd gegeven op de procedure die door het Dagelijks Bestuur in deze benoeming is gevolgd.

Naar aanleiding van de uitkomsten van dat onderzoeksrapport en de omvang van de gebeurtenissen rond de Proba Koala is te verwachten dat nog een lange nasleep zal volgen. Gezien het bereik van de gebeurtenissen en de internationale aandacht is het aannemelijk dat dit niet alleen een Amsterdamse of zelfs Nederlandse aangelegenheid blijft.
Aangezien Joke Goedhart directeur was ten tijde van de gebeurtenissen van desbetreffende verantwoordelijke dienst is het aannemelijk dat zij in de toekomst bij de nasleep betrokken zal zijn.

In dit verband en ondanks de brief heeft de SP de volgende vragen:

1. Wat vindt het Dagelijks Bestuur van het feit dat zij werkzaam als stadsdeelsecretaris in Zeeburg naar alle waarschijnlijkheid tijd kwijt zal zijn aan slepende zaken uit haar vorige functie als directeur van de Dienst Milieu en Bouwtoezicht?

2. In hoeverre houdt het Dagelijks Betuur er rekening mee dat de kwestie haar in haar huidige functie zal achtervolgen?

3. In hoeverre houdt het Dagelijks Bestuur er rekening mee dat dit ook het stadsdeel Zeeburg zal treffen?

4. Hoe denkt het Dagelijks Bestuur hiermee om te gaan?

U bent hier