h

Motie CBK

18 december 2006

Motie CBK

Motie voorzieningen verwervingsfonds CBK - Begroting 2007.

De stadsdeelraad Oost/Watergraafsmeer, in vergadering bijeen op 18 december 2006,

stelt vast:
- dat er een voorziening verwervingsfonds CBK is van 546.586 euro.

overwegende,
- dat een deel van de voorziening aangewend zal worden voor het verwerven van kunst voor het nieuwe stadsdeelkantoor.
- dat er in Amsterdam Oost-Watergraafsmeer kunstenaars wonen die een duwtje in de rug kunnen gebruiken.

constaterend,
- dat volgens pre-advies op motie 30 kwaliteit gaat voor de lokale kunstenaars,
- dat er onder lokale kunsternaars absoluut kwaliteit is
- dat het stadsdeel haar betrokkenheid met de lokale kunstenaars reeds heeft getoond door mee te werken aan CIAOW (Culurele Instellingen Amsterdam Oost Watergraafsmeer)
- dat d.m.v. CIAOW lokale kunstenaars actief benaderd kunnen worden bij de verwerving van de kunst voor het stadsdeelkantoor
- er voor stadsdeel nu een uitgelezen kans ligt een concrete actie te nemen om de kunst van lokale kunstenaars dichter bij de bewoners van het stadsdeel brengen

draagt het DB op:
de voorziening verwervingsfonds CBK waar mogelijk aan te wenden voor het verwerven van kunst bij lokale kunstenaars en er op aan te dringen dat lokale kunstenaars hier actief voor benaderd worden.

en gaat over tot de orde van de dag.

Karen Wegner, Jeroen Bronswijk, Johanna de Koff, Bert van der Heul

U bent hier